Xin Làm Người Xa Lạ

Xin Làm Người Xa Lạ

Lời bài hát Xin Làm Người Xa Lạ

Đóng góp bởi

Còn gì đâu em
Tháng ngày vui
Qua mất rồi
Còn gì đâu em
Thôi đừng đến
Đắng cay thêm
Đoạn buồn ta đi
Còn dài lê thê
Bởi còn đam mê
Xuôi bươc chân quên về
Nên nhỡ quên câu thề
Từ đó đôi ta buồn thật nhiều
Trong tình yêu.
Thôi về đi em
Về đi em
Chẳng còn gì nữa rồi
Đời đã cho ta,
Bao nhiêu cơn sầu
Để từng đêm thâu
Ôi thương nhớ trăng sao
Thôi về đi em
Về đi em
Một lần này hết rồi
Cuộc tình đôi ta,
Em coi như xa lạ
Bởi nhằm yêu thương
Ta bỏ ta chán chường
Còn gì đâu em
Nhắc nhở chi ....
Cho thêm buồn
Còn gì đâu em,
Thôi đừng đến ...
Sót xa thêm
Còn gì đâu em,
Còn gì đâu em
Còn gì đâu em,
Xa cách nhau xa rồi
Thôi nhé quên trong đời,
Còn có yêu xin hãy
Làm người lạ nghe em
Thôi về đi em
Về đi em
Chẳng còn gì nữa rồi
Đời đã cho ta,
Bao nhiêu cơn sầu
Để từng đêm thâu
Ôi thương nhớ trăng sao
Thôi về đi em
Về đi em
Một lần này hết rồi
Cuộc tình đôi ta,
Em coi như xa lạ
Bởi nhằm yêu thương
Ta bỏ ta chán chường
Còn gì đâu em
Nhắc nhở chi ....
Cho thêm buồn
Còn gì đâu em,
Thôi đừng đến ...
Sót xa thêm
Còn gì đâu em,
Còn gì đâu em
Còn gì đâu em,
Xa cách nhau xa rồi
Thôi nhé quên trong đời,
Còn có yêu xin hãy
Làm người lạ nghe.. em....
Còn có yêu xin hãy
Làm người ......
Lạ nghe.... em.......