Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân

Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân

Lời bài hát Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân

Đóng góp bởi

Tôi trở về đây
Lúc đêm vừa... lên.....
Giăng mắt trời mưa
Phố xưa buồn... tênh....
Gót mòn tìm dư hương
Ngày xưa
Bao nhiêu kỷ niệm êm ái
Một tình yêu
Thoát trên tầm... tay....
Tôi trở về đây
Với con đường... xưa...
Đâu bóng người thương
Cố nhân về... đâu?.....
Tiếng buồn chợt đâu
Đây vọng đưa
Công viên
Lạnh lùng hoang vắng
Ngọn đèn đêm
Đứng im... cúi đầu....
Thu đến... thu đi
Cho lá vàng lại bay
Em theo bước về nhà ai
Ân.. tình xưa... đã lỡ...
Thời gian nào bôi xóa
Kỷ niệm đầu
Ai đành lòng quên?
Phố buồn mình tôi
Bước chân lẻ... loi ....
Ray rứt trời mưa
Bỗng nghe mặn môi
Nỗi niềm
Chuyện tâm tư người ơi
Xin ghi nhạc lòng thương nhớ
Mình gọi nhau
Cố nhân u... sầu.....
Thu đến... thu đi
Cho lá vàng lại bay
Em theo bước về nhà ai
Ân.. tình xưa... đã lỡ...
Thời gian nào bôi xóa
Kỷ niệm đầu
Ai đành lòng quên?
Phố buồn mình tôi
Bước chân lẻ... loi ....
Ray rứt trời mưa
Bỗng nghe mặn môi
Nỗi niềm
Chuyện tâm tư người ơi
Xin ghi nhạc lòng thương nhớ
Mình gọi nhau
Cố nhân u... sầu.....
Nỗi niềm
Chuyện tâm tư người ơi
Xin ghi nhạc lòng thương nhớ
Mình gọi nhau ....
Cố nhân....
U... sầu.....