Xin Em Đừng Khóc Vu Quy

Xin Em Đừng Khóc Vu Quy

Lời bài hát Xin Em Đừng Khóc Vu Quy

Đóng góp bởi

Đừng nhìn nhau chi mà hoen lệ bờ mi
Tình dù chưa phai không tránh được từ ly
Ai biết đời mai sau bao giờ ai biết đâu ngờ
Tình hai chúng ta lẽ nào phôi phai
Xót xa từng kỷ niệm đầy vơi
Lòng mình muối xát sao không mặn người ơi
Trăng nước còn đây em đâu rồi?
Ngăn cách phương trời
Hành tinh không tàn trọn đời riêng mang.
Xe xe hoa đưa em lần ngỡ ngàng
Là đoàn xe tang tiễn hồn anh sang
Ngục tối đau thương độc hành đêm trường
Điệp khúc yêu đương chỉ còn cung buồn não nùng
Đớn đau từng tiếng lòng người ơi!
Trời đày hai đứa ôm cách biệt hai nơi
Lau mắt rồi thôi
Xin gắng cười làm vui lòng người
Mình chờ kiếp sau hẹn lại yêu nhau
Xót xa từng kỷ niệm đầy vơi
Lòng mình muối xát sao không mặn người ơi
Trăng nước còn đây em đâu rồi?
Ngăn cách phương trời
Hành tinh không tàn trọn đời riêng mang
Xe xe hoa đưa em lần ngỡ ngàng
Là đoàn xe tang tiễn hồn anh sang
Ngục tối đau thương độc hành đêm trường
Điệp khúc yêu đương chỉ còn cung buồn não nùng
Đớn đau từng tiếng lòng người ơi!
Trời đày hai đứa ôm cách biệt hai nơi
Lau mắt rồi thôi
Xin gắng cười làm vui lòng người
Mình chờ kiếp sau hẹn lại yêu nhau
Lau mắt rồi thôi
Xin gắng cười làm vui lòng người
Mình chờ kiếp sau
Hẹn lại yêu nhau