Xích Linh (赤伶) / Giao Hưởng Bản 2021 (2021交响乐版)

Xích Linh (赤伶) / Giao Hưởng Bản 2021 (2021交响乐版)