Xe Đạp Ơi

Xe Đạp Ơi

Lời bài hát Xe Đạp Ơi

Đóng góp bởi

Nhớ khi xưa anh chở em trên
Chiếc xe đạp cũ
Áo ướt đẫm mồ hôi những trưa hè
Nhớ khi xưa bao mộng mơ trên
Chiếc xe đạp cũ
Dưới cơn mưa cùng nhau dắt qua cầu
Xe đạp ơi đã xa rồi còn đâu
Mối tình thơ thoáng như một giấc mơ
Xe đạp ơi những vất vả ngày ấy
Cho lòng tôi nhớ thương hoài
Chẳng nguôi
Quay đều, quay đều, quay đều
Mối tình ngày xưa yêu dấu!
Quay đều, quay đều, quay đều
Nhờ hoài những vòng xe
Quay đều, quay đều, quay đều
Mối tinh nghèo đơn sơ quá
Quay đều, quay đều, quay đều
Thương hoài những vòng xe
Nhớ khi xưa anh chở em trên
Chiếc xe đạp cũ
Xe đạp ơi đã xa rồi còn đâu
Mối tình thơ thoáng như một giấc mơ
Xe đạp ơi những vất vả ngày ấy
Cho lòng tôi nhớ thương hoài
Chẳng nguôi
Quay đều, quay đều, quay đều
Mối tình ngày xưa yêu dấu!
Quay đều, quay đều, quay đều
Nhờ hoài những vòng xe
Quay đều, quay đều, quay đều
Mối tinh nghèo đơn sơ quá
Quay đều, quay đều, quay đều
Thương hoài những vòng xe
Mối tình nghèo đơn sơ quá!
(Thương hoài những vòng xe)
(Thương hoài những vòng xe)
(Thương hoài những vòng xe)