Xa Vắng

Xa Vắng

Lời bài hát Xa Vắng

Đóng góp bởi

Khi người đã
ra đi còn lại tôi
Cho từng ngày
mà tôi mong
nhớ người
Chờ người và hát
hát lên
yêu em mà thôi
Tôi thầm ước
mong em quay
về đây
Người yêu đã
cất bước ra đi
mãi mãi không về
suốt kiếp không về
Em quên tôi
thật sao
Tình mình nay
có thế thôi
Này em có hay chăng
ngày đêm
nhớ thương em
một mình anh
lạnh lẽo thức trắng
những đêm dài
Sẽ không quên
những ngày
tình yêu thật
nồng cháy
mãi mãi yêu
mình em
suốt kiếp yêu
mình em
Chuyện tình yêu
tan rồi
vì người ra đi
không về
chỉ còn tôi lại đây
với những con đường
khi xưa ta đã đi
cùng bao
kỷ niệm cũ
cũng ra đi
mãi mãi vĩnh viễn
chỉ còn hư vô
Này người yêu ơi
Khi người đã
ra đi còn lại tôi
Cho từng ngày
mà tôi mong
nhớ người
Chờ người và hát
hát lên
yêu em mà thôi
Tôi thầm ước
mong em quay
về đây
Người yêu đã
cất bước ra đi
mãi mãi không về
suốt kiếp không về
Em quên tôi
thật sao
Tình mình nay
có thế thôi
Này em có hay chăng
ngày đêm
nhớ thương em
một mình anh
lạnh lẽo thức trắng
những đêm dài
Sẽ không quên
những ngày
tình yêu thật
nồng cháy
mãi mãi yêu
mình em
suốt kiếp yêu
mình em
Chuyện tình yêu
tan rồi
vì người ra đi
không về
chỉ còn tôi lại đây
với những con đường
khi xưa ta đã đi
cùng bao
kỷ niệm cũ
cũng ra đi
mãi mãi vĩnh viễn
chỉ còn hư vô
Này người yêu ơi
Chuyện tình yêu
tan rồi
vì người ra đi
không về
chỉ còn tôi lại đây
với những con đường
khi xưa ta đã đi
cùng bao
kỷ niệm cũ
cũng ra đi
mãi mãi vĩnh viễn
chỉ còn hư vô
Này người yêu ơi