Xa (Remix)

Xa (Remix)

Lời bài hát Xa (Remix)

Đóng góp bởi

Mình phải xa nhau
Cho đến bao giờ
Mà sao nhớ em
Nhớ thật nhiều
Giờ bước riêng đường
Nhưng cứ hy vọng
Một ngày mình sẽ có nhau
Rồi cứ như vậy
Đã rất lâu rồi
Chẳng còn đây
Phút giây của hôm nào
Thì thôi anh sẽ
Xa mãi nơi này
Để người chẳng phải nhớ mong
Giờ anh nhớ lắm
Nhớ khi đêm buồn
Lại tựa đôi vai
Mà nơi anh đã xa
Giờ anh nhớ lắm
Nhớ em thật nhiều
Nhưng chắc bây giờ
Không có em nữa rồi
Người ơi anh sẽ
Phải xa nơi này
Cùng với đêm ngày
Mà ta đã có nhau
Chỉ mong em sẽ
Quên anh trong đời
Để em sẽ được
Ai kia ôm chặt em
Mình phải xa nhau
Cho đến bao giờ
Mà sao nhớ em
Nhớ thật nhiều
Giờ bước riêng đường
Nhưng cứ hy vọng
Một ngày mình sẽ có nhau
Rồi cứ như vậy
Đã rất lâu rồi
Chẳng còn đây
Phút giây của hôm nào
Thì thôi anh sẽ
Xa mãi nơi này
Để người chẳng phải nhớ mong
Giờ anh nhớ lắm
Nhớ khi đêm buồn
Lại tựa đôi vai
Mà nơi anh đã xa
Giờ anh nhớ lắm
Nhớ em thật nhiều
Nhưng chắc bây giờ
Không có em nữa rồi
Người ơi anh sẽ
Phải xa nơi này
Cùng với đêm ngày
Mà ta đã có nhau
Chỉ mong em sẽ
Quên anh trong đời
Để em sẽ được
Ai kia ôm chặt em
Giờ anh nhớ lắm
Nhớ khi đêm buồn
Lại tựa đôi vai
Mà nơi anh đã xa
Giờ anh nhớ lắm
Nhớ em thật nhiều
Nhưng chắc bây giờ
Không có em nữa rồi
Người ơi anh sẽ
Phải xa nơi này
Cùng với đêm ngày
Mà ta đã có nhau
Chỉ mong em sẽ
Quên anh trong đời
Để em sẽ được
Ai kia ôm chặt em