Xa Người Mình Yêu

Xa Người Mình Yêu

Lời bài hát Xa Người Mình Yêu

Đóng góp bởi

Chiều nay vắng em
Lòng anh thấy buồn
Nhớ gì cho bằng
Anh nhớ người yêu,
Người yêu tôi vẫn mong chờ
Trọn đời trọn kiếp yêu nhau
Xin em hãy nhớ đừng quên...
Đường đông phố
Vui lòng sao vẫn buồn
Đếm thời gian bằng
Khói thuốc vàng tay
Tìm đâu môi mắt một người
Ngày nào mình bước chung đôi
Giờ này mình anh bước lẻ loi...
Em ơi... nhiều đêm
Anh nhớ về em
Làm sao anh ngủ được yên
Ước chi mình không ngăn cách
Em ơi... anh nghèo
Hai bàn tay trắng
Anh biết đời còn nhiều cay đắng
Anh làm sao đẹp lòng em yêu.
Mình không thấy nhau
Lòng như héo gầy
Nếu mà sao này
Không cưới được em
Thì anh xin hứa câu này
Dù rằng mình cách xa nhau
Mà lòng mình không thiếu tình yêu...
Đường đông phố
Vui lòng sao vẫn buồn
Đếm thời gian bằng
Khói thuốc vàng tay
Tìm đâu môi mắt một người
Ngày nào mình bước chung đôi
Giờ này mình anh bước lẻ loi...
Em ơi... nhiều đêm
Anh nhớ về em
Làm sao anh ngủ được yên
Ước chi mình không ngăn cách
Em ơi... anh nghèo
Hai bàn tay trắng
Anh biết đời còn nhiều cay đắng
Anh làm sao đẹp lòng em yêu.
Mình không thấy nhau
Lòng như héo gầy
Nếu mà sao này
Không cưới được em
Thì anh xin hứa câu này
Dù rằng mình cách xa nhau
Mà lòng mình không thiếu tình yêu...
Thì anh xin hứa câu này
Dù rằng mình cách xa nhau
Mà lòng mình không thiếu tình yêu...