Xa Em Kỷ Niệm

Xa Em Kỷ Niệm

Lời bài hát Xa Em Kỷ Niệm

Đóng góp bởi

Ngày ta yêu nhau
Mùa thu đến
Có lá thu rơi
Em lê bước bên anh
Không nói năng chi
Khi tim chứa chan
Rồi thu trôi qua
Mùa đông trắng
Có tuyết trên cao
Đôi ta lỡ xa nhau
Câu nói yêu thương
Nay đã xa rồi
Em yêu ơi
Tình này dâng hết
Đến em với bao mặn nồng
Trong tim yêu riêng anh
Chỉ có biết em
Yêu em trọn đời
Em yêu ơi
Tình dù ngăn cách với anh
Anh xin một đời
Anh yêu em
Anh xin yêu mãi
Với em riêng em mà thôi
Ngày ta yêu nhau
Mùa thu đến
Có lá thu rơi
Em lê bước bên anh
Không nói năng chi
Khi tim chứa chan
Rồi thu trôi qua
Mùa đông trắng
Có tuyết trên cao
Đôi ta lỡ xa nhau
Câu nói yêu thương
Nay đã xa rồi
Em yêu ơi
Tình này dâng hết
Đến em với bao mặn nồng
Trong tim yêu riêng anh
Chỉ có biết em
Yêu em trọn đời
Em yêu ơi
Tình dù ngăn cách với anh
Anh xin một đời
Anh yêu em
Anh xin yêu mãi
Với em riêng em mà thôi
Nhớ những lúc
Đắm đuối bên nhau
Em yêu nay xa rồi
Nhớ những lúc
Quấn quýt bên nhau
Nay riêng anh lẻ loi
Về trong cô đơn
Mùa thu đến
Có lá thu rơi
Em lê bước lang thang
Trên lá thu xưa
Tim đau xót xa
Giờ em nơi đâu
Trời đông gió rét
Quá thê lương
Đâu đây có dư âm
Ánh mắt đôi môi
Nay đã xa rồi
Em yêu ơi
Tình này dâng hết
Đến em với bao mặn nồng
Trong tim yêu riêng anh
Chỉ có biết em
Yêu em trọn đời
Em yêu ơi
Tình dù ngăn cách với anh
Anh xin một đời
Anh yêu em
Anh xin yêu mãi
Với em riêng em mà thôi
Nhớ những lúc
Đắm đuối bên nhau
Em yêu nay xa rồi
Nhớ những lúc
Quấn quýt bên nhau
Nay riêng em lẻ loi
Về trong cô đơn
Mùa thu đến
Vẫn lá thu rơi
Em lê bước lang thang
Trên lá thu xưa
Tim đau xót xa
Giờ em nơi đâu
Trời đông gió rét
Quá thê lương
Đâu đây có dư âm
Ánh mắt đôi môi
Nay đã xa rồi
Đâu đây có dư âm
Ánh mắt đôi môi
Nay đã xa rồi
Đâu đây có dư âm
Ánh mắt đôi môi
Nay đã xa rồi