Watashi wa Oka no Ue kara Kabin o Nageru (I Throw a Vase From Atop the Hill )

Watashi wa Oka no Ue kara Kabin o Nageru (I Throw a Vase From Atop the Hill )