...Watashi dake Mitete♡ (Instrumental)

...Watashi dake Mitete♡ (Instrumental)