希望の環(WA) / Kibou no Wa (WA)

希望の環(WA) / Kibou no Wa (WA)