Vượt Qua Cơn Bão

Vượt Qua Cơn Bão

Lời bài hát Vượt Qua Cơn Bão

Đóng góp bởi

Ngày xưa khi vinh quang
Luôn theo sát ta bên đời
Bạn thân vây quanh ta
Ngày đêm vang câu cười nói
Và những người con
Gái đến với ta vui đùa
Đời ta tựa như một giấc mơ
Từ khi bao phong ba
Cho ta trắng tay trong đời
Nhìn ta sao bơ vơ cùng
Ta cô đơn ngày tháng
Thì cũng đành như thế
Để biết thế gian này
Để quên mùi chua cay mặn đắng
Vượt qua cơn bão mới
Thấy mình lớn khôn
Vượt qua giông tố mới
Hiểu được thế gian
Hiểu được ai xấu tốt
Ai thật lòng với ta
Và còn ai là người dối trá
Dường như ai cũng
Đến lúc được ấm êm
Rồi khi tay trắng thấy chẳng
Còn có ai chỉ còn ta heo hắt
Đi một mình với đêm
Một mình ta đắng cay giữa đời
Ngày xưa khi vinh quang
Luôn theo sát ta bên đời
Bạn thân vây quanh ta
Ngày đêm vang câu cười nói
Và những người con
Gái đến với ta vui đùa
Đời ta tựa như một giấc mơ
Từ khi bao phong ba
Cho ta trắng tay trong đời
Nhìn ta sao bơ vơ cùng
Ta cô đơn ngày tháng
Thì cũng đành như thế
Để biết thế gian này
Để quên mùi chua cay mặn đắng
Vượt qua cơn bão mới
Thấy mình lớn khôn
Vượt qua giông tố mới
Hiểu được thế gian
Hiểu được ai xấu tốt
Ai thật lòng với ta
Và còn ai là người dối trá
Dường như ai cũng
Đến lúc được ấm êm
Rồi khi tay trắng thấy chẳng
Còn có ai chỉ còn ta heo hắt
Đi một mình với đêm
Một mình ta đắng cay giữa đời
Vượt qua cơn bão mới
Thấy mình lớn khôn
Vượt qua giông tố mới
Hiểu được thế gian
Hiểu được ai xấu tốt
Ai thật lòng với ta
Và còn ai là người dối trá
Dường như ai cũng
Đến lúc được ấm êm
Rồi khi tay trắng thấy chẳng
Còn có ai chỉ còn ta heo hắt
Đi một mình với đêm
Một mình ta đắng cay giữa đời