Lời bài hát Vùng Lá Me Bay

Đóng góp bởi

Nhìn lá me bay nhớ
Kỷ niệm hai chúng mình
Ngày đó quen nhau vương
Chút tình trên tóc mây
Ðôi mắt thơ ngây
Hoa nắng ươm đầy
Ðẹp tựa như lá me bay nên
Tình anh trót vay
Ngày đó yêu nhau chúng ta
Thường qua lối này
Từng lá me bay vương
Gót hài hoa bướm say
Tơ nắng đơm bông
Trên má em hồng
Ðẹp tựa như lá me rơi
Khung trời xanh ước mơ
Ta xa nhau
Lúc hè về rơi xác phượng buồn
Nẻo thành đô khói ngập trời
Vùng luyến thương ơi...
Mùa thu dâng cao
Biết là người yêu đang mong
Xin hiểu giùm
Lửa còn đốt cháy quê hương...
Giờ đã xa nhau
Những kỷ niệm xin vẫy chào
Vùng lá me bay năm tháng
Dài thương nhớ ai
Em cố quên đi, thương nhớ làm gì
Tình mình như lá me rơi
Trên giòng xuôi biển khơi
Nhìn lá me bay nhớ
Kỷ niệm hai chúng mình
Ngày đó quen nhau vương
Chút tình trên tóc mây
Ðôi mắt thơ ngây
Hoa nắng ươm đầy
Ðẹp tựa như lá me bay nên
Tình anh trót vay
Ngày đó yêu nhau chúng ta
Thường qua lối này
Từng lá me bay vương
Gót hài hoa bướm say
Tơ nắng đơm bông
Trên má em hồng
Ðẹp tựa như lá me rơi
Khung trời xanh ước mơ
Ta xa nhau
Lúc hè về rơi xác phượng buồn
Nẻo thành đô khói ngập trời
Vùng luyến thương ơi...
Mùa thu dâng cao
Biết là người yêu đang mong
Xin hiểu giùm
Lửa còn đốt cháy quê hương...
Giờ đã xa nhau
Những kỷ niệm xin vẫy chào
Vùng lá me bay năm tháng
Dài thương nhớ ai
Em cố quên đi, thương nhớ làm gì
Tình mình như lá me rơi
Trên giòng xuôi biển khơi
Em cố quên đi, thương nhớ làm gì
Tình mình như lá me rơi
Trên giòng xuôi biển khơi
Em cố quên đi, thương nhớ làm gì
Tình mình như lá me rơi
Trên giòng xuôi biển khơi
Em cố quên đi, thương nhớ làm gì
Tình mình như lá me rơi
Trên giòng xuôi biển khơi
Em cố quên đi, thương nhớ làm gì
Tình mình như lá me rơi
Trên giòng xuôi biển khơi