Vui Lên Một Tí

Vui Lên Một Tí

Lời bài hát Vui Lên Một Tí

Đóng góp bởi

Có lúc biết là khó
Chẳng có lối ra
Loay hoay mà đêm
Đêm chẳng tha ta về nhà
Lóp ngóp thoi thóp số thân ta
Đôi khi chỉ muốn buông xuôi
Khó biết khó
Khó mấy cũng có lối ra
Đâu chắc cả đời
Trời kìa làm khó cho ta
Trách với than
Ai chả có ngày mai
Trách với ai
Ai chả có đêm dài
Vì đời là một chuyến đi thú vị
Ta không biết lịch trình
Ta nhào ta nặn đời ta
Theo ý ta mà chả ai định hình
Đời mình thăng trầm linh tinh
Vui buốn nó bất thình lình
Lắm khi ung dung tự tại
Khi vác cục vạ to chình ình
Đã là đời mà có lúc này lúc nọ
Lúc ta làm chủ lúc ta nai lưng
Ra làm trâu cày cho họ
Ta chắc không khổ
Không có sướng mãi
Ta không hoàn hảo
Kiện tướng đánh cờ
Cũng có nước sai
Trời có lúc nắng lúc mưa
Mặt ta lúc khóc lúc ta cười
Hên xui ta mặc ta chơi xúc xắc
Đời ta có lúc một lúc mười
Ta không đủ sức làm
Buồn thành vui trong vài câu
Đơn giản ta yêu cuộc sống
Với sống phải ngày một ngày hai đâu
Có lúc biết là khó
Chẳng có lối ra
Loay hoay mà đêm
đêm chẳng tha ta về nhà
Lóp ngóp thoi thóp số thân ta
Đôi khi chỉ muốn buông xuôi
Khó biết khó
Khó mấy cũng có lối ra
Đâu chắc cả đời
Trời kìa làm khó cho ta
Trách với than
Ai chả có ngày mai
Trách với ai
Ai chả có đêm dài