Vui Cùng Mùa Xuân (Remix)

Vui Cùng Mùa Xuân (Remix)

Lời bài hát Vui Cùng Mùa Xuân (Remix)

Đóng góp bởi

Xuân ơi xuân ơi đến đây rồi
Xuân mang xuân mang
Nhiều niềm vui
Xuân ơi xuân ơi đến đây rồi
Hãy cất tiếng hát đón xuân vui
Một mùa xuân mới
Với rất nhiều niềm vui
Mọi người cùng nhau
Hân hoan đón giao thừa
Bày trẻ thơ ngây
Hát vui cùng mùa xuân
Rộn ràng nơi nơi
Tiếng trống lân tưng bừng
Cành đào tươi thắm
Khoe sắc cùng mùa xuân
Nào cùng nâng ly
Ta chúc xuân phát tài
Mọi người phương xa
Hãy mau về vui xuân
Và một năm mới
Hạnh phúc bên gia đình
Xuân ơi xuân ơi đến đây rồi
Xuân mang xuân mang
Nhiều niềm vui
Xuân ơi xuân ơi đến đây rồi
Hãy cất tiếng hát đón xuân vui
Nào ta cùng vui xuân sang
Bạn thân hỡi
Cầu mong năm nay
Sẽ sống trong an lành
Nào ta cùng vui xuân sang
Bạn thân hỡi
Mùa xuân năm nay
Sẽ sánh duyên bên người
Một mùa xuân mới
Với rất nhiều niềm vui
Mọi người cùng nhau
Hân hoan đón giao thừa
Bày trẻ thơ ngây
Hát vui cùng mùa xuân
Rộn ràng nơi nơi
Tiếng trống lân tưng bừng
Cành đào tươi thắm
Khoe sắc cùng mùa xuân
Nào cùng nâng ly
Ta chúc xuân phát tài
Mọi người phương xa
Hãy mau về vui xuân
Và một năm mới
Hạnh phúc bên gia đình
Xuân ơi xuân ơi đến đây rồi
Xuân mang xuân mang
Nhiều niềm vui
Xuân ơi xuân ơi đến đây rồi
Hãy cất tiếng hát đón xuân vui
Nào ta cùng vui xuân sang
Bạn thân hỡi
Cầu mong năm nay
Sẽ sống trong an lành
Nào ta cùng vui xuân sang
Bạn thân hỡi
Mùa xuân năm nay
Sẽ sánh duyên bên người
Nào ta cùng vui xuân sang
Bạn thân hỡi
Cầu mong năm nay
Sẽ sống trong an lành
Nào ta cùng vui xuân sang
Bạn thân hỡi
Mùa xuân năm nay
Sẽ sánh duyên bên người