Vừa Hôn Anh Vừa Khóc

Vừa Hôn Anh Vừa Khóc

Lời bài hát Vừa Hôn Anh Vừa Khóc

Đóng góp bởi

Em vừa hôn anh em vừa khóc
Cho lầm lỗi em ngày trước.
Tiếng yêu em ko biết trân trọng,
Dối lừa anh em chạy theo
Những đam mê nhất thời.
Giờ đây em biết mình đã sai.
Em vừa hôn anh em vừa khóc
Không cần anh phải hờn trách.
Chính em cũng cảm thấy ân hận.
Tấm lòng anh em nguyện
Xin khắc ghi mong đáp đền
Từ nay em hứa sẽ sửa sai
Và mãi mãi yêu anh.
Em đã lừa dối anh mà sao
Anh vẫn cao thượng .Vẫn cho em
1 cơ hội chuộc lỗi .
Được làm bạn gái anh
Lòng em nào ước mơ nhiều.
Cảm ơn trời xanh đã tặng
Anh cho em .Em đã lạc lối mơ mộng
Xa vời nhờ anh giúp em
Thoát ra bóng tối .
Đồng tiền dễ kiếm chứ tình cảm
Kia tìm ở đâu .Đàn ông nào đc
Mấy ai như người.
Em vừa hôn anh em vừa khóc
Cho lầm lỗi em ngày trước.
Tiếng yêu em ko biết trân trọng,
Dối lừa anh em chạy theo
Những đam mê nhất thời.
Giờ đây em biết mình đã sai.
Em vừa hôn anh em vừa
Khóc không cần anh
Phải hờn trách.
Chính em cũng cảm thấy ân hận.
Tấm lòng anh em nguyện
Xin khắc ghi mong đáp đền
Từ nay em hứa sẽ sửa sai
Và mãi mãi yêu anh.
Em đã lừa dối anh mà sao
Anh vẫn cao thượng .Vẫn cho em
1 cơ hội chuộc lỗi .
Được làm bạn gái anh
Lòng em nào ước mơ nhiều.
Cảm ơn trời xanh đã tặng
Anh cho em .Em đã lạc lối mơ mộng
Xa vời nhờ anh giúp em
Thoát ra bóng tối .
Đồng tiền dễ kiếm chứ tình cảm
Kia tìm ở đâu .Đàn ông nào đc
Mấy ai như người.
Em vừa hôn anh em vừa khóc
Cho lầm lỗi em ngày trước.
Tiếng yêu em ko biết trân trọng,
Dối lừa anh em chạy theo
Những đam mê nhất thời.
Giờ đây em biết mình đã sai.
Em vừa hôn anh em vừa
Khóc không cần anh
Phải hờn trách.
Chính em cũng cảm thấy ân hận.
Tấm lòng anh em nguyện
Xin khắc ghi mong đáp đền
Từ nay em hứa sẽ sửa sai
Và mãi mãi yêu anh.
Em vừa hôn anh em vừa khóc
Cho lầm lỗi em ngày trước.
Tiếng yêu em ko biết trân trọng,
Dối lừa anh em chạy theo
Những đam mê nhất thời.
Giờ đây em biết mình đã sai.
Em vừa hôn anh em vừa
Khóc không cần anh
Phải hờn trách.
Chính em cũng cảm thấy ân hận.
Tấm lòng anh em nguyện
Xin khắc ghi mong đáp đền
Từ nay em hứa sẽ sửa sai
Và mãi mãi yêu anh.