Vớt Trăng Bên Suối

Vớt Trăng Bên Suối

Lời bài hát Vớt Trăng Bên Suối

Đóng góp bởi

Mai vàng nở trên mái tranh nghèo
Tiếng hò hò ơi đưa mái chèo
Tình duyên trao lưu luyến
Lẫn trong tiếng oanh vàng chao nghiêng
Mùa xuân nở thêm sắc thêm tình
Trước thềm à ơi có đôi mình
Ngày trầu cau kết trái
Kết chặt chúng mình mãi mãi đắm say
Đàn ai tích tịch tình tang
Ai mang xuân đến đây mơ màng
Cho duyên anh kết với duyên nàng
Tình thơ chan chứa thắm cung đàn
Đời vui khúc nhạc tình tang
Môi trao môi trúc mai nồng nàn
Xuân reo bên suối vớt trăng vàng
Nhẹ nhàng tha thiết anh với nàng
Mai vàng nở trên mái tranh nghèo
Tiếng hò hò ơi đưa mái chèo
Tình duyên trao lưu luyến
Lẫn trong tiếng oanh vàng chao nghiêng
Mùa xuân nở thêm sắc thêm tình
Trước thềm à ơi có đôi mình
Ngày trầu cau kết trái
Kết chặt chúng mình mãi mãi đắm say
Đàn ai tích tịch tình tang
Ai mang xuân đến đây mơ màng
Cho duyên anh kết với duyên nàng
Tình thơ chan chứa thắm cung đàn
Đời vui khúc nhạc tình tang
Môi trao môi trúc mai nồng nàn
Xuân reo bên suối vớt trăng vàng
Nhẹ nhàng tha thiết anh với nàng
Xuân reo bên suối vớt trăng vàng
Nhẹ nhàng tha thiết anh với nàng
Xuân reo bên suối vớt trăng vàng
Nhẹ nhàng tha thiết anh với nàng