Vòng Nhẫn Cưới

Vòng Nhẫn Cưới

Lời bài hát Vòng Nhẫn Cưới

Đóng góp bởi

Vòng nhẫn cưới đó em đeo
Thôi hết từ đây mơ mộng nhiều
Em vui tất cả bao nhiêu
Có bằng khối sầu em để
Anh chúc mà nghe lòng hoang liêu
Vòng nhẫn cưới đó cao sang
Đưa đón kiệu hoa đang sẵn sàng
Mai em xóm nhỏ sang ngang
Xin trời cho thuyền xuôi máy
Chở em về bến mộng giàu sang
Em ơi tình yêu bây giờ
Nếu không dang dở
Làm sao trọn đời nhớ em
Làm sao còn một lần gặp gỡ
Nếu không dang dở
Sao còn một lần từ ly
Vòng nhẫn cưới đó em ơi
Ngăn cách nghìn thu vĩnh biệt rồi
Đêm nay uống để em vui
Rượu nồng mặc tình em rót
Uống cho người thấy lòng đẹp đôi
Vòng nhẫn cưới đó cao sang
Đưa đón kiệu hoa đang sẵn sàng
Mai em xóm nhỏ sang ngang
Xin trời cho thuyền xuôi máy
Chở em về bến mộng giàu sang
Em ơi tình yêu bây giờ
Nếu không dang dở
Làm sao trọn đời nhớ em
Làm sao còn một lần gặp gỡ
Nếu không dang dở
Sao còn một lần từ ly
Vòng nhẫn cưới đó em ơi
Ngăn cách nghìn thu vĩnh biệt rồi
Đêm nay uống để em vui
Rượu nồng mặc tình em rót
Uống cho người thấy lòng đẹp đôi
Đêm nay uống để em vui
Rượu nồng mặc tình em rót
Uống cho người thấy lòng đẹp đôi
Đêm nay uống để em vui
Rượu nồng mặc tình em rót
Uống cho người thấy lòng đẹp đôi