Vòng Nhẫn Cưới

Vòng Nhẫn Cưới

Xem MV bài hát

Lời bài hát Vòng Nhẫn Cưới

Đóng góp bởi

Vòng nhẫn cưới đó
Em... đeo....
Thôi hết từ đây
Mơ mộng nhiều
Em vui
Tất cả bao nhiêu
Có bằng
Khối sầu em để,
Anh chúc mà
Nghe lòng hoang.. liêu ....
Vòng nhẫn cưới đó
Cao sang
Đưa đón kiệu hoa
Đang sẵn sàng
Mai em xóm nhỏ
Sang ngang
Xin trời
Cho thuyền xuôi mái,
Để em về
Bến mộng giàu sang
Em ơi!....
Tình yêu bây giờ
Nếu không dang dở
Làm sao trọn đời nhớ nhau
Làm sao
Có một lần gặp gỡ
Nếu không dang dở
Sao còn một lần từ ly
Vòng nhẫn cưới đó
Em ơi
Thôi nhé nghìn thu
Vĩnh biệt rồi
Đêm nay
Uống để ai vui
Rượu hồng
Mặc tình em rót
Uống cho người
Thấy lòng đẹp đôi
Vòng nhẫn cưới đó
Em... đeo....
Thôi hết từ đây
Mơ mộng rồi
Em vui
Tất cả bao nhiêu
Có bằng
Khối sầu em để,
Anh chúc mà
Nghe lòng hoang.. liêu ....
Vòng nhẫn cưới đó
Cao sang
Đưa đón kiệu hoa
Đang sẵn sàng
Mai em xóm nhỏ
Sang ngang
Xin trời
Cho thuyền xuôi mái,
Để em về
Bến mộng giàu sang
Em ơi!....
Tình yêu bây giờ
Nếu không dang dở
Làm sao trọn đời nhớ nhau
Làm sao
Có một lần gặp gỡ
Nếu không dang dở
Sao còn một lần từ ly
Vòng nhẫn cưới đó
Em ơi
Thôi nhé nghìn thu
Vĩnh biệt rồi
Đêm nay
Uống để ai vui
Rượu hồng
Mặc tình em rót
Uống cho người
Thấy lòng đẹp đôi
Đêm nay
Uống để ai vui
Rượu hồng
Mặc tình em rót
Uống cho người
Thấy lòng đẹp đôi
Đêm nay
Uống để ai vui
Rượu hồng
Mặc tình em rót....
Uống cho người
Thấy lòng.. đẹp.. đôi....