Lời bài hát Vọng Cổ Buồn

Đóng góp bởi

Đêm dài nghe tiếng vọng cổ buồn
Nức nở vầng trăng khuya
Cung đàn buông tiếng khóc
Tiếng gõ nhịp song lang
Ai oán khúc tơ lòng
Như tiếng lòng chim quyên
Đang đón gió thu về
Anh giờ xa xứ bỏ quê nhà
Bỏ lại tình em
Bên chiếc cầu tre cuối xóm
Bỏ lại dòng sông xưa
Hai đứa vẫn hẹn hò
Bỏ lại vầng trăng non
Anh thức đón em về
Hò ơi chín nhánh sông phù sa
Mù u con bướm đặng quay về
Về đâu con nước lớn nước ròng
Đìu hiu như khúc hát tình em
Hò ơi cống cống xê xàng xê
Mình ên anh đứng đợi em về
Còn thương còn nhớ bóng con đò
Về nghe câu hát lý chờ mong
Anh giờ xa xứ bỏ quê nhà
Bỏ lại mình em
Bên chiếc cầu tre cuối xóm
Bỏ lại dòng sông xưa
Hai đứa vẫn hẹn hò
Bỏ lại vầng trăng non
Anh thức đón em về
Hò ơi chín nhánh sông phù sa
Mù u con bướm đặng quay về
Về đâu con nước lớn nước ròng
Đìu hiu như khúc hát tình em
Hò ơi cống cống xê xàng xê
Mình ên anh đứng đợi em về
Còn thương còn nhớ bóng con đò
Về nghe câu hát lý chờ mong
Còn thương còn nhớ bóng con đò
Về nghe câu hát lý chờ mong