Vội Vàng

Vội Vàng

Xem MV bài hát

Lời bài hát Vội Vàng

Đóng góp bởi

Nếu như ngày xưa
Anh không mộng mơ
Thì giờ ta đã bên nhau rồi
Nếu như ngày xưa anh không vội vã
Nụ cười kia đã trao anh rồi
Giờ thì em như sương mai trên lá
Rớt rơi ngoài hiên
Vì lòng anh vương chút nắng
Nên ta cứ mãi xa nhau
Rồi mùa xuân chợt mang mưa về
Em tan vào trong hư vô
Rồi tình yêu chợt như phai nhoà
Làm sao để ta tìm lại
Bản tình ca ngày xưa của đôi mình
Anh vẫn hát khi vui
Nếu như ngày xưa
Anh không mộng mơ
Thì giờ ta đã bên nhau rồi
Nếu như ngày xưa anh không vội vã
Nụ cười kia đã trao anh rồi
Giờ thì em như sương mai trên lá
Rớt rơi ngoài hiên
Vì lòng anh vương chút nắng
Nên ta cứ mãi xa nhau
Rồi mùa xuân chợt mang mưa về
Em tan vào trong hư vô
Rồi tình yêu chợt như phai nhoà
Làm sao để ta tìm lại
Bản tình ca ngày xưa của đôi mình
Anh vẫn hát khi vui
Rồi mùa xuân chợt mang mưa về
Em tan vào trong hư vô
Rồi tình yêu chợt như phai nhoà
Làm sao để ta tìm lại
Bản tình ca ngày xưa của đôi mình
Anh vẫn hát khi vui
Nếu như ngày xưa anh không vội vã
Thì giờ ta đã bên nhau rồi