Với Anh Thì Không

Với Anh Thì Không

Xem MV bài hát

Lời bài hát Với Anh Thì Không

Đóng góp bởi

Người đã không cảm thấy vui
Em cứ đến bên cạnh ai đi mà
Một chút thôi để ướt môi
Anh không muốn em bối rối
Ngày tháng qua tình thiết tha
Ta đã đắm say cùng nhau thế mà
Một chút thôi người bỏ quên
Anh với cả yêu thương
Người ta dễ quên nhau
Khi tình chia ly
Nhưng đối với anh thì không em à
Vì anh luôn vẫn nhớ
Những ngày tháng đó
Ngày mà ta bên nhau êm đềm
Giờ đây em sống tốt
Với người kia không
Người đó có thay anh
Làm em vui mỗi ngày
Để những khi em khóc
Có ở bên em
Và cho em mượn
Bờ vai để tựa vào
Người đã không cảm thấy vui
Em cứ đến bên cạnh ai đi mà
Một chút thôi lệ ướt môi
Anh không muốn em bối rối
Ngày tháng qua tình thiết tha
Ta đã đắm say cùng nhau thế mà
Một chút thôi người bỏ quên
Anh với cả yêu thương
Người ta dễ quên nhau
Khi tình chia ly
Nhưng đối với anh thì không em à
Vì anh luôn vẫn nhớ
Những ngày tháng đó
Ngày mà ta bên nhau êm đềm
Giờ đây em sống tốt
Với người kia không
Người đó có thay anh
Làm em vui mỗi ngày
Để những khi em khóc
Có ở bên em
Và cho em mượn
Bờ vai để tựa vào
Người ta dễ quên nhau
Khi tình chia ly
Nhưng đối với anh thì không em à
Vì anh luôn vẫn nhớ
Những ngày tháng đó
Ngày mà ta bên nhau êm đềm
Giờ đây em sống tốt
Với người kia không
Người đó có thay anh
Làm em vui mỗi ngày
Để những khi em khóc
Có ở bên em
Và cho em mượn
Bờ vai để tựa vào