Với Anh Em Là Tất Cả

Với Anh Em Là Tất Cả

Xem MV bài hát

Lời bài hát Với Anh Em Là Tất Cả

Đóng góp bởi

Với Anh Em Là Tất Cả
Thiên Trường
Có những lúc vô vọng
Em đã đến với Anh
Cùng bên Anh những ngày hạnh phúc
Chắc có lẽ ông trời
Đã mang đến cho Anh
Người con gái nết na,dịu hiền
Anh sẽ không bao giờ
Để em phải xa Anh
Dù 1 ngày hay 1 giây nữa
Anh chỉ có tấm lòng
Luôn che chở cho em
Và bàn tay trắng làm nên sự nghiệp
Tình yêu mà em đã trao Anh
Anh hạnh phúc những gì mình đang có
Anh không cần những thứ xung quanh
Anh muốn em sẽ mãi của riêng Anh.
Dẫu Mai này dù có ra sao
Anh cũng không bao giờ phải hối tiếc
Anh chỉ cần em ở bên Anh
Đối với Anh em là tất cả.
Có những lúc vô vọng
Em đã đến với Anh
Cùng bên Anh những ngày hạnh phúc
Chắc có lẽ ông trời
Đã mang đến cho Anh
Người con gái nết na,dịu hiền
Anh sẽ không bao giờ
Để em phải xa Anh
Dù 1 ngày hay 1 giây nữa
Anh chỉ có tấm lòng
Luôn che chở cho em
Và bàn tay trắng làm nên sự nghiệp
Tình yêu mà em đã trao Anh
Anh hạnh phúc những gì mình đang có
Anh không cần những thứ xung quanh
Anh muốn em sẽ mãi của riêng Anh.
Dẫu Mai này dù có ra sao
Anh cũng không bao giờ phải hối tiếc
Anh chỉ cần em ở bên Anh
Đối với Anh em là tất cả.
Tình yêu mà em đã trao Anh
Anh hạnh phúc những gì mình đang có
Anh không cần những thứ xung quanh
Anh muốn em sẽ mãi của riêng Anh.
Dẫu Mai này dù có ra sao
Anh cũng không bao giờ phải hối tiếc
Anh chỉ cần em ở bên Anh
Đối với Anh em là tất cả.
Anh chỉ cần em ở bên Anh
Đối với Anh em là tất cả.