Vợ Tôi

Vợ Tôi

Lời bài hát Vợ Tôi

Đóng góp bởi

Tôi thương vợ tôi
Nghĩa tình trước sau vuông tròn
Tôi thương vợ tôi
Tính tình ngay thẳng hiền ngoan
Tôi thương vợ tôi
Không lượt là xa hoa gấm nhung
Tôi thương vợ tôi
Biết yêu chồng thương con hết lòng
Gian nan ngày đêm
Sớm chiều nắng mưa dãi dầu
Không ham giàu sang
Không đua đòi xe lớn nhà cao
Khi xưa yêu nhau
Hai đứa nghèo chung manh lũy tre
Qua bao nhiêu năm
Dẫu có nghèo nhưng tình càng sâu
Đêm đêm bên bếp lửa hồng
Ngồi ôn dĩ vãng
Thấy thương nhau nhiều thêm
Cưới em chỉ có khay trầu
Mâm trà thay rượu đôi buồng cau thôi
Con thơ hai đứa ra đời
Em thêm gánh nặng nhọc nhằn hơn xưa
Sớm ngày cuốc bẫm cày sâu
Chiều bên mái lá nghe con nói cười
Tôi thương vợ tôi
Những ngày đói no chung lòng
Tôi thương vợ tôi
Những lần đi biển mồ côi
Tôi thương vợ tôi
Xin suốt đời yêu em mãi thôi
Xin ghi vào tim
Nghĩa vợ chồng muối mặn gừng cay
Vợ tôi dáng nhỏ hao gầy
Nắng mưa khuya sớm dảo dầy gian lao
Trải bao sóng gió bể dâu
Thủy chung một dạ tình sâu nghĩa đầy
Đêm đêm bên bếp lửa hồng
Ngồi ôn dĩ vãng
Thấy thương nhau nhiều thêm
Cưới em chỉ có khay trầu
Mâm trà thay rượu đôi buồng cau thôi
Con thơ hai đứa ra đời
Em thêm gánh nặng nhọc nhằn hơn xưa
Sớm ngày cuốc bẫm cày sâu
Chiều bên mái lá nghe con nói cười
Tôi thương vợ tôi
Những ngày đói no chung lòng
Tôi thương vợ tôi
Những lần đi biển mồ côi
Tôi thương vợ tôi
Xin suốt đời yêu em mãi thôi
Xin ghi vào tim
Nghĩa vợ chồng muối mặn gừng cay
Tôi thương vợ tôi
Xin suốt đời yêu em mãi thôi
Xin ghi vào tim
Nghĩa vợ chồng muối mặn gừng cay