Vô Thường Một Kiếp Nhân Sinh

Vô Thường Một Kiếp Nhân Sinh

Lời bài hát Vô Thường Một Kiếp Nhân Sinh

Đóng góp bởi

Nợ trần vương mang khổ đau phận người
Nặng gánh trầm luân
Giữa dòng gian truân
Vui buồn khóc cười đời ta
Đảo điên thế sự xoay vần
Bao lọc lừa toan tính thiệt hơn
Đời là phù du chớ gieo hận thù
Dù trước dù sau cũng vào thiên thu
Vô thường cõi tạm người ơi
Nào ai thấu trọn chữ ngờ
Mất với được cách biệt mỏng manh
Ôi tham sân si
Lắm người còn nặng mang
Gây bao thương đau
Giữa dòng đời nghiệt oan
Giàu sang thấp hèn
Cùng chung kiếp người
Hỏi tại sao ghét ganh nhau đành
Trọn tình yêu thương gởi trao cuộc đời
Nhận lấy bình yên đón niềm vui tới
Tâm lành sống đời thảnh thơi
Ngày mai thế sự xa rời
Ta trở về cát bụi nhẹ vơi
Đời là phù du chớ gieo hận thù
Dù trước dù sau cũng vào thiên thu
Vô thường cõi tạm người ơi
Nào ai thấu trọn chữ ngờ
Mất với được cách biệt mỏng manh
Ôi tham sân si
Lắm người còn nặng mang
Gây bao thương đau
Giữa dòng đời nghiệt oan
Giàu sang thấp hèn
Cùng chung kiếp người
Hỏi tại sao ghét ganh nhau đành
Trọn tình yêu thương gởi trao cuộc đời
Nhận lấy bình yên đón niềm vui tới
Tâm lành sống đời thảnh thơi
Ngày mai thế sự xa rời
Ta trở về cát bụi nhẹ vơi
Tâm lành sống đời thảnh thơi
Ngày mai thế sự xa rời
Ta trở về cát bụi nhẹ vơi