Vợ Người Ta

Vợ Người Ta

Xem MV bài hát

Lời bài hát Vợ Người Ta

Đóng góp bởi

Tấm thiệp mời trên bàn
Thời gian địa điểm rõ ràng
Lại một đám mừng ở trong làng
Ngó tên bỗng dưng
Thấy hoang mang
Rồi ngày cưới rộn ràng khắp vùng
Ai theo chân ai tới
Già trẻ đi cùng
Nhiều ngày tháng giờ này tương phùng
Mà lòng cay
Giờ em đã là vợ người ta
Áo trắng cô dâu cầm hoa
Nhạc tung tóe thanh niên hòa ca
Vài ba đứa lên lắc lư
Theo ấy là thành đám cưới
Em với người ta
Anh biết do anh mà ra
Tình yêu ấy nay xa càng xa
Buồn thay
Nghĩ nhiều chuyện trong đời
Anh thấy lòng càng rối bời
Liệu ngày đó nhiệt tình ngỏ lời
Chúng ta lấy nhau chứ em ơi
Đành bảo phó mặc ở duyên trời
Nhưng thâm tâm anh trách
Nàng tại sao vội
Một người bước một người không đợi
Thì đành tìm ai
Giờ em đã là vợ người ta
Áo trắng cô dâu cầm hoa
Nhạc tung tóe thanh niên hòa ca
Vài ba đứa lên lắc lư
Theo ấy là thành đám cưới
Em với người ta
Anh biết do anh mà ra
Tình yêu ấy nay xa càng xa
Buồn thay
Buồn thay
Giờ em đã là vợ người ta
Áo trắng cô dâu cầm hoa
Nhạc tung tóe thanh niên hòa ca
Vài ba đứa lên lắc lư
Theo ấy là thành đám cưới
Em với người ta
Anh biết do anh mà ra
Tình yêu ấy nay xa càng xa
Buồn thay
Và giờ em đã là vợ người ta
Hãy sống vui hơn ngày qua
Nhạc cũng tắt thanh niên rời bar
Còn năm sáu tên đứng lơ ngơ
Ấy là tàn lễ cưới em theo người ta
Anh bước đi như hồn ma
Ngày hôm ấy như kéo dài ra
Buồn thay
Buồn thay
Em đã là vợ người ta