Vó Ngựa Trên Đồi Cỏ Non

Vó Ngựa Trên Đồi Cỏ Non

Lời bài hát Vó Ngựa Trên Đồi Cỏ Non

Đóng góp bởi

Em dấu yêu ơi...
Anh đang quay về
Mười năm... xa vắng...
Anh đã đưa em
Đưa em đi tìm
Một giấc mơ... đời.....
Mười năm lạc loài
Phải không em
Mười năm đợi chờ
Trĩu trong tim
Ta trót vong thân
Ta trót vong ân
Mang tuối hoa niên
Làm kiếp lưu đầy
Bóng tà
Ngả trên lưng đồi cỏ non
Gió hiền
Thoáng vi vu
Hàng lau xanh
Ngoài kia là đồng
Thơm hương lúa mới
Bên lũy tre xanh
Ngả nghiêng hàng dừa
Và đây là dòng
Sông ta thương mến
Soi bóng chung đôi
Những ngày ấu thơ
Anh sẽ đưa em
Đưa em xa rời
Vùng mây tăm tối
Anh sẽ đưa em
Đưa em đi về
Về lỗi trăng hiền
Còn ai đợi chờ nữa
Không em
Còn ai giận hờn nữa
Không em
Thôi hãy theo anh
Men lối ăn năn
Ta thoát cơn mê
Cùng dắt nhau về.
Em dấu yêu ơi...
Anh đang quay về
Mười năm... xa vắng...
Anh đã đưa em
Đưa em đi tìm
Một giấc mơ... đời.....
Mười năm lạc loài
Phải không em
Mười năm hận thù
Trĩu trong tim
Ta trót vong thân
Ta trót vong ân
Mang tuối hoa niên
Làm kiếp lưu đầy
Bóng tà
Ngả trên lưng đồi cỏ non
Gió hiền
Thoáng vi vu
Hàng lau xanh
Ngoài kia là đồng
Thơm hương lúa mới
Bên lũy tre xanh
Ngả nghiêng hàng dừa
Và đây là dòng
Sông ta thương mến
Soi bóng chung đôi
Những ngày ấu thơ
Anh sẽ đưa em
Đưa em xa rời
Vùng mây tăm tối
Anh sẽ đưa em
Đưa em đi về
Về lỗi trăng hiền
Còn ai đợi chờ nữa
Không em
Còn ai giận hờn nữa
Không em
Thôi hãy theo anh
Men lối ăn năn
Ta thoát cơn mê
Cùng dắt nhau về.
Ta thoát cơn mê
Cùng dắt....
Nhau về.