Vợ Chồng Bán Khoai

Vợ Chồng Bán Khoai

Lời bài hát Vợ Chồng Bán Khoai

Đóng góp bởi

Nay em đi bán
Thật lòng nhớ lắm vợ ơi!
Thương quá đi thôi
Cái tánh nết của vợ tôi
Siêng năng thích làm... ăn
Chăm chỉ có ai... hơn
Không có hay nhăng
Mỗi khi anh lỡ về muộn.
Em đi giăng nắng
Ngoài đồng cũng bởi vì anh
Do suốt đêm qua
Anh quá vui say với bạn bè
Nên em một mình đi đào khoai
Để kịp phiên chợ tối nay bán
Nhiều khi đến sáng
Thì mai ra mới bán hết khoai...
Ai cũng bảo rằng tôi
Nói tôi có phước vô cùng
Không có sánh bằng ai
Mà cưới đươc cô vợ hiền
Như là câu chuyện ngày xưa
Cóc mà lấy được vợ tiên
Em thương anh lắm
Nhưng vợ thương anh không phải
Vì tiền...
Anh đây hứa cùng em
Hứa luôn cố gắng hơn nhiều
Cho sắp tới thằng con
Sướng vui khi nó ra đời
Cho cô vợ hiền của anh
Không còn cơ cực với củ khoai
Thôi anh đi bán
Vợ sẽ ở nhà đóng cửa chờ anh...
Nay em đi bán
Thật lòng nhớ lắm vợ ơi!
Thương quá đi thôi
Cái tánh nết của vợ tôi
Siêng năng thích làm... ăn
Chăm chỉ có ai... hơn
Không có hay nhăng
Mỗi khi anh lỡ về muộn.
Em đi giăng nắng
Ngoài đồng cũng bởi vì anh
Do suốt đêm qua
Anh quá vui say với bạn bè
Nên em một mình đi đào khoai
Để kịp phiên chợ tối nay bán
Nhiều khi đến sáng
Thì mai ra mới bán hết khoai...
Ai cũng bảo rằng tôi
Nói tôi có phước vô cùng
Không có sánh bằng ai
Mà cưới đươc cô vợ hiền
Như là câu chuyện ngày xưa
Cóc mà lấy được vợ tiên
Em thương anh lắm
Nhưng vợ thương anh không phải
Vì tiền...
Anh đây hứa cùng em
Hứa luôn cố gắng hơn nhiều
Cho sắp tới thằng con
Sướng vui khi nó ra đời
Cho cô vợ hiền của anh
Không còn cơ cực với củ khoai
Thôi anh đi bán
Vợ sẽ ở nhà đóng cửa chờ anh...
Ai cũng bảo rằng tôi
Nói tôi có phước vô cùng
Không có sánh bằng ai
Mà cưới đươc cô vợ hiền
Như là câu chuyện ngày xưa
Cóc mà lấy được vợ tiên
Em thương anh lắm
Nhưng vợ thương anh không phải
Vì tiền đâu àh...
Anh đây hứa cùng em
Hứa luôn cố gắng hơn nhiều
Cho sắp tới thằng con
Sướng vui khi nó ra đời
Cho cô vợ hiền của anh
Không còn cơ cực với củ khoai
Thôi anh đi bán
Vợ sẽ ở nhà đóng cửa chờ anh...
Dậy anh đi bán
Vợ hãy ở nhà...
Đóng cửa chờ anh