Việt Nam Yêu Hòa Bình

Việt Nam Yêu Hòa Bình

Xem MV bài hát

Lời bài hát Việt Nam Yêu Hòa Bình

Đóng góp bởi

Mỉm cười cất tiếng ca
Dành cho nhau
Tình yêu chan hòa
Bao dung nhau
Như anh em một nhà
Dâng cho đời
Mật ngọt hương hoa
Tình bạn giữa chúng ta
Qua năm tháng
Sẽ không phai nhòa
Mong tương lai sẽ mãi
Vẫn cứ là
Anh em tốt
Bạn bè cùng vươn xa
Một vì sao
Chẳng sáng được với đêm
Một người thôi
Sẽ không là nhân gian
Bạn hiền ơi
Chúng ta cùng đắp xây
Một thế giới
Yêu thương đong đầy
Việt Nam tôi
Việt Nam chúng tôi
Chỉ ước muốn
Sống trong hòa bình thôi
Và chào đón bạn bè
Từ khắp muôn nơi
Với lòng hiếu khách
Trên môi nụ cười
Bạn hiền ơi
Bạn yêu dấu ơi
Chiến tranh nào cũng máu
Nước mắt rơi
Đừng gây thêm
Những nỗi đau
Trong cuộc đời
Cùng là bạn bè
Một thế giới
Một người vì mọi người
Một vì sao
Chẳng sáng được với đêm
Một người thôi
Sẽ không là nhân gian
Bạn hiền ơi
Chúng ta cùng đắp xây
Một thế giới
Yêu thương đong đầy
Việt Nam tôi
Việt Nam chúng tôi
Chỉ ước muốn
Sống trong hòa bình thôi
Và chào đón bạn bè
Từ khắp muôn nơi
Với lòng hiếu khách
Trên môi nụ cười
Bạn hiền ơi
Bạn yêu dấu ơi
Chiến tranh nào cũng máu
Nước mắt rơi
Đừng gây thêm
Những nỗi đau
Trong cuộc đời
Cùng là bạn bè
Một thế giới
Việt Nam tôi
Việt Nam chúng tôi
Chỉ ước muốn
Sống trong hòa bình thôi
Và chào đón bạn bè
Từ khắp muôn nơi
Với lòng hiếu khách
Trên môi nụ cười
Bạn hiền ơi
Bạn yêu dấu ơi
Chiến tranh nào cũng máu
Nước mắt rơi
Đừng gây thêm
Những nỗi đau
Trong cuộc đời
Cùng là bạn bè
Một thế giới
Việt Nam yêu hòa bình