Việt Nam Quê Tôi

Việt Nam Quê Tôi

Lời bài hát Việt Nam Quê Tôi

Đóng góp bởi

Có gió nhẹ
Ở trên những cánh đồng
Lúa trổ vàng
Cho màu tươi
Như muôn đóa hoa
Ánh mặt trời
Tỏa ánh sáng
Đi khắp nơi
Thấy trong lòng
Sao rực lên
Bao niềm vui
Một mùa xuân mới
Một ngày mới
ánh ban mai lên rồi
Đồng xanh biển lớn
Dòng sông chảy xiết
Quê tôi
Việt Nam đẹp lắm
Một cuộc sống êm đềm
Hòa trong những tiếng cười
Niềm hạnh phúc chan hòa
Trong ngày mới
Nguyện ghi dấu trong lòng
Ngày xưa những anh hùng
Cảm ơn nhé cuộc đời
Vì đã cho tôi
Là người Việt Nam
Có gió nhẹ
Ở trên những cánh đồng
Lúa trổ vàng
Cho màu tươi
Như muôn đóa hoa
Ánh mặt trời
Tỏa ánh sáng
Đi khắp nơi
Thấy trong lòng
Sao rực lên
Bao niềm vui
Một mùa xuân mới
Một ngày mới
ánh ban mai lên rồi
Đồng xanh biển lớn
Dòng sông chảy xiết
Quê tôi
Việt Nam đẹp lắm
Một cuộc sống êm đềm
Hòa trong những tiếng cười
Niềm hạnh phúc chan hòa
Trong ngày mới
Nguyện ghi dấu trong lòng
Ngày xưa những anh hùng
Cảm ơn nhé cuộc đời
Vì đã cho tôi
Một cuộc sống êm đềm
Hòa trong những tiếng cười
Niềm hạnh phúc chan hòa
Trong ngày mới
Nguyện ghi dấu trong lòng
Ngày xưa những anh hùng
Cảm ơn nhé cuộc đời
Vì đã cho tôi
Một cuộc sống êm đềm
Hòa trong những tiếng cười
Niềm hạnh phúc chan hòa
Trong ngày mới
Nguyện ghi dấu trong lòng
Ngày xưa những anh hùng
Cảm ơn nhé cuộc đời
Vì đã cho tôi
Là người Việt Nam