Viếng Lăng Bác

Viếng Lăng Bác

Lời bài hát Viếng Lăng Bác

Đóng góp bởi

Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác
Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát
Ơi hàng tre
Xanh xanh Việt Nam
Giông tố mưa sa đứng thẳng hàng
Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng
Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ
Này dòng người đi trong thương nhớ
Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín
Mùa xuân
Bác nằm trong lăng
Giấc ngủ bình yên
Giữa một vầng trăng sáng trong dịu hiền
Dẫu rằng trời xanh biếc là mãi mãi
Dẫu rằng biển xanh biếc là mãi mãi
Mà sao nghe nhói ở trong tim
Mai về miền Nam thương trào nước mắt
Mai về miền Nam nhớ Bác khôn nguôi
Muốn làm con chim ca hót quanh lăng
Muốn làm bông hoa hương tỏa đâu đây
Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này
Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác
Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát
Ơi hàng tre
Xanh xanh Việt Nam
Giông tố mưa sa đứng thẳng hàng
Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng
Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ
Này dòng người đi trong thương nhớ
Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín
Mùa xuân
Bác nằm trong lăng
Giấc ngủ bình yên
Giữa một vầng trăng sáng trong dịu hiền
Dẫu rằng trời xanh biếc là mãi mãi
Dẫu rằng biển xanh biếc là mãi mãi
Mà sao nghe nhói ở trong tim
Mai về miền Nam thương trào nước mắt
Mai về miền Nam nhớ Bác khôn nguôi
Muốn làm con chim ca hót quanh lăng
Muốn làm bông hoa hương tỏa đâu đây
Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này