Viếng Lăng Bác

Viếng Lăng Bác

Lời bài hát Viếng Lăng Bác

Đóng góp bởi

Con ở miền Nam
Ra thăm lăng Bác
Đã thấy trong sương
Hàng tre bát ngát
Ôi! Hàng tre
Xanh xanh Việt Nam
Giông tố mưa sa
Đứng thẳng hàng
Ngày ngày mặt trời
Đi qua trên lăng
Thấy một mặt trời
Trong lăng rất đỏ
Ngày dòng người
Đi trong thương nhớ
Kết tràng hoa dâng
Bảy mươi chín mùa xuân
Bác nằm trong lăng
Giấc ngủ bình yên
Giữa một vầng trăng
Sáng trong dịu hiền
Dẫu rằng trời xanh
Biết là mãi mãi
Dẫu rằng biển xanh
Biết là mãi mãi
Mà sao nghe nhói
ở trong tim!
Mai về miền Nam
Thương trào nước mắt
Mai về niềm Nam
Nhớ Bác khôn nguôi
Muốn làm con chim
Ca hót quanh lăng
Muốn làm bông hoa
Hương tỏa đâu đây
Muốn làm cây tre
Trung hiếu chốn này
Con ở miền Nam
Ra thăm lăng Bác
Đã thấy trong sương
Hàng tre bát ngát
Ôi! Hàng tre
Xanh xanh Việt Nam
Giông tố mưa sa
Đứng thẳng hàng
Ngày ngày mặt trời
Đi qua trên lăng
Thấy một mặt trời
Trong lăng rất đỏ
Ngày dòng người
Đi trong thương nhớ
Kết tràng hoa dâng
Bảy mươi chín mùa xuân
Bác nằm trong lăng
Giấc ngủ bình yên
Giữa một vầng trăng
Sáng trong dịu hiền
Dẫu rằng trời xanh
Biết là mãi mãi
Dẫu rằng biển xanh
Biết là mãi mãi
Mà sao nghe nhói
ở trong tim!
Mai về miền Nam
Thương trào nước mắt
Mai về niềm Nam
Nhớ Bác khôn nguôi
Muốn làm con chim
Ca hót quanh lăng
Muốn làm bông hoa
Hương tỏa đâu đây
Muốn làm cây tre
Trung hiếu chốn này