Lời bài hát Vì Yêu

Đóng góp bởi

Nắm tay nhau trên đường
Tung tăng vui ca ngày tháng
Dấu chân xưa ghi lại
Đôi ta yêu nhau ngày ấy
Tóc em xanh vì anh
Mắt anh vui vì em
Chung bước vì yêu
Biết em yêu anh nhiều
Đôi khi anh hay lạc lối
Gió đưa anh quay về
Không em trong đêm mịt tối
Mắt môi xưa còn đây
Chiếc hôn nay vụt bay
Bay xa tầm tay
Yêu dù là xa
Ở nơi đâu anh xin được yêu
Xa dù thật xa
Nếu đôi ta yêu nhau thật sâu
Muôn nghìn trùng không xa cách
Đôi mình cùng yêu nhau mãi
Hỡi em vì tình yêu anh sẽ
Chờ em giang vòng tay
Và thứ tha cho anh ngày ấy
Nơi đây mình anh
Tìm bóng em như chim lạc lối
Ngày chờ đêm khóc
Mưa trong lòng giông tố
Dứt mưa sao chưa dứt nỗi buồn?
Yêu dù là xa
Ở nơi đâu anh xin được yêu
Xa dù thật xa
Nếu đôi ta yêu nhau thật sâu
Muôn nghìn trùng không xa cách
Đôi mình cùng yêu nhau mãi
Hỡi em vì tình yêu anh sẽ
Chờ em giang vòng tay
Và thứ tha cho anh ngày ấy
Nơi đây mình anh
Tìm bóng em như chim lạc lối
Ngày chờ đêm khóc
Mưa trong lòng giông tố
Dứt mưa sao chưa dứt nỗi buồn?
Yêu dù là xa
Ở nơi đâu anh xin được yêu
Xa dù thật xa
Nếu đôi ta yêu nhau thật sâu
Muôn nghìn trùng không xa cách
Đôi mình cùng yêu nhau mãi
Hỡi em vì tình yêu anh sẽ
Chờ em giang vòng tay
Và thứ tha cho anh ngày ấy
Nơi đây mình anh
Tìm bóng em như chim lạc lối
Ngày chờ đêm khóc
Mưa trong lòng giông tố
Dứt mưa sao chưa dứt nỗi buồn?
Dứt mưa sao chưa dứt nỗi buồn?
Dứt mưa sao chưa dứt nỗi buồn?