Lời bài hát Vì Trong Nghịch Cảnh

Đóng góp bởi

Ft. Dương Hồng Loan
Mình không duyên nợ
Đừng chờ anh ơi
Không phải tại ta
Chẳng trách ở trời
Đời mình sinh
Trong gia giáo
Tại vì ta không lỗi đạo
Nên mình đành phải xa nhau
Tình yêu dang dở
Là tình trong mơ
Khi chúng mình yêu
Đâu biết chữ ngờ
Một trời mây giăng tim tím
Cuộc tình hai ta sắp lìa
Chỉ còn hình bóng trong tim
Hãy khóc đi em
Khóc cho núi lở non mòn
Cho mình còn vương vấn thêm
Hãy khóc đi anh
Thế nhân trở về cát bụi
Chỉ còn anh với em thôi
Làm sao chống lại
Định mệnh đôi ta
Yêu chẳng gần nhau
Duyên mới nhạt nhòa
Đường tình
Ta không chung lối
Đừng buồn xa nhau quá vội
Chỉ vì nghịch cảnh em ơi
Mình không duyên nợ
Đừng chờ anh ơi
Không phải tại ta
Chẳng trách ở trời
Đời mình sinh
Trong gia giáo
Tại vì ta không lỗi đạo
Nên mình đành phải xa nhau
Tình yêu dang dở
Là tình trong mơ
Khi chúng mình yêu
Đâu biết chữ ngờ
Một trời mây giăng tim tím
Cuộc tình hai ta sắp lìa
Chỉ còn hình bóng trong tim
Hãy khóc đi em
Khóc cho núi lở non mòn
Cho mình còn vương vấn thêm
Hãy khóc đi anh
Thế nhân trở về cát bụi
Chỉ còn anh với em thôi
Làm sao chống lại
Định mệnh đôi ta
Yêu chẳng gần nhau
Duyên mới nhạt nhòa
Đường tình ta không chung lối
Đừng buồn xa nhau quá vội
Chỉ vì nghịch cảnh em ơi
Đường tình ta không chung lối
Đừng buồn xa nhau quá vội
Chỉ vì nghịch cảnh em ơi
Đường tình ta không chung lối
Đừng buồn xa nhau quá vội
Chỉ vì nghịch cảnh em ơi