Vì Sao Anh Bỏ Em

Vì Sao Anh Bỏ Em

Lời bài hát Vì Sao Anh Bỏ Em

Đóng góp bởi

Vì sao a bỏ e a nói đi chỉ 1 lời
Vì a hok còn yêu
Hay vì e làm j sai
Hay là vì ai mà a
Vội vàng quay gót
Vì e hay vì a hay vì
Ai a cũng nói đi
Dù sao e cũng mong
Ai đó yêu a thật long
Mình không còn nợ
Duyên thôi thì e 1 mình e
Trong đời thì ai
Mà hok 1 lần tan vỡ
Nhưng trước khi đi
A phải nói cho e bik
Vì sao a bỏ e…
Tội nghiệp e hỡi người ơi đừng
Bỏ e đơn côi
E chỉ bik yêu 1 người
Cớ sao a vội vàng đi chỉ
Nói câu biệt ly mà hok
Cho e bik vì sao
Một mình e giữa màn đêm
Ngồi ở đây kêu tên nhưng
Chẳng thấy a trả lời
Dưới cơn mưa đợi chờ a
Chỉ muốn nghe 1 câu trước
Lúc mình mãi mãi mất nhau
Vì sao a bỏ e a nói đi chỉ 1 lời
Vì a hok còn yêu
Hay vì e làm j sai
Hay là vì ai mà a
Vội vàng quay gót
Vì e hay vì a hay vì
Ai a cũng nói đi
Dù sao e cũng mong
Ai đó yêu a thật long
Mình không còn nợ
Duyên thôi thì e 1 mình e
Trong đời thì ai
Mà hok 1 lần tan vỡ
Nhưng trước khi đi
A phải nói cho e bik
Vì sao a bỏ e…
Tội nghiệp e hỡi người ơi đừng
Bỏ e đơn côi
E chỉ bik yêu 1 người
Cớ sao a vội vàng đi chỉ
Nói câu biệt ly mà hok
Cho e bik vì sao
Một mình e giữa màn đêm
Ngồi ở đây kêu tên nhưng
Chẳng thấy a trả lời
Dưới cơn mưa đợi chờ a
Chỉ muốn nghe 1 câu trước
Lúc mình mãi mãi mất nhau
Vì sao a bỏ e a nói đi chỉ 1 lời
Vì a hok còn yêu
Hay vì e làm j sai
Hay là vì ai mà a
Vội vàng quay gót
Vì e hay vì a hay vì
Ai a cũng nói đi
Dù sao e cũng mong
Ai đó yêu a thật long
Mình không còn nợ
Duyên thôi thì e 1 mình e
Trong đời thì ai
Mà hok 1 lần tan vỡ
Nhưng trước khi đi
A phải nói cho e bik
Vì sao a bỏ e…
Vì sao a bỏ e a nói đi chỉ 1 lời
Vì a hok còn yêu
Hay vì e làm j sai
Hay là vì ai mà a
Vội vàng quay gót
Vì e hay vì a hay vì
Ai a cũng nói đi
Dù sao e cũng mong
Ai đó yêu a thật long
Mình không còn nợ
Duyên thôi thì e 1 mình e
Trong đời thì ai
Mà hok 1 lần tan vỡ
Nhưng trước khi đi
A phải nói cho e bik
Vì sao a bỏ e…
Trong đời thì ai
Mà hok 1 lần tan vỡ
Nhưng trước khi đi
A phải nói cho e bik
Vì sao a bỏ e…