Vì Một Người Ra Đi

Vì Một Người Ra Đi

Lời bài hát Vì Một Người Ra Đi

Đóng góp bởi

Vì một người đi mãi
Chắc không quay trở về
Một chuyện tình nay đành chia đôi
Một người ôm dĩ vãng
Người kia ở chốn xa
Chúc cho em hạnh phúc bên đời ai.
Đành tìm vui nơi khác
Lấp cho vơi nỗi buồn
Được một ngày không được bao lâu
Tình về trên muôn lối
Từng yêu là đã đau
Chắc không ai hiểu thấu cho lòng tôi
Vì ai đã cất bước đi mãi
Chắc không về
Chuyện hai đứa
Nước mắt giờ về hai lối
Đường dài em bước
Nếu có những lúc khiến em buồn
Thì hãy nhớ mãi có anh bên đời em.
Đành tìm vui nơi khác
Lấp cho vơi nỗi buồn
Được một ngày
Không được bao lâu
Tình về trên muôn lối
Từng yêu là đã đau
Chắc không ai hiểu thấu cho lòng tôi.
Vì một người đi mãi
Chắc không quay trở về
Một chuyện tình nay đành chia đôi
Một người ôm dĩ vãng
Người kia ở chốn xa
Chúc cho em hạnh phúc bên đời ai.
Đành tìm vui nơi khác
Lấp cho vơi nỗi buồn
Được một ngày không được bao lâu
Tình về trên muôn lối
Từng yêu là đã đau
Chắc không ai hiểu thấu cho lòng tôi
Vì ai đã cất bước đi mãi
Chắc không về
Chuyện hai đứa
Nước mắt giờ về hai lối
Đường dài em bước
Nếu có những lúc khiến em buồn
Thì hãy nhớ mãi có anh bên đời em.
Đành tìm vui nơi khác
Lấp cho vơi nỗi buồn
Được một ngày
Không được bao lâu
Tình về trên muôn lối
Từng yêu là đã đau
Chắc không ai hiểu thấu cho lòng tôi.
Vì ai đã cất bước đi mãi
Chắc không về
Chuyện hai đứa
Nước mắt giờ về hai lối
Đường dài em bước
Nếu có những lúc khiến em buồn
Thì hãy nhớ mãi có anh bên đời em.
Vì một người đi mãi
Chắc không quay trở về
Một chuyện tình nay đành chia đôi
Một người ôm dĩ vãng
Người kia ở chốn xa
Chúc cho em hạnh phúc bên đời ai.