Vì Lỡ Thương Nhau

Vì Lỡ Thương Nhau

Lời bài hát Vì Lỡ Thương Nhau

Đóng góp bởi

Vì lỡ thương nhau
Nên đôi mình
Đành đau khổ.
Vì lỡ thương nhau
Nên duyên tình
Mình giông tố.
Ngày đó gặp nhau
Khi hai người
Còn tay trắng
Chúng mình
Thường ước rằng
Trăm năm
Bạc đầu đôi lứa.
Giờ đã xa nhau
Duyên không tròn
Đành lỡ hẹn.
Lòng có vui đâu
Khi xa người
Mình yêu dấu.
Đừng trách gì nhau
Khi duyên tình mình
Dang dở.
Thương dùm
Người em nhỏ
Ngày theo chồng
Lên xe hoa.
Thôi anh
Xin anh
Đừng có buồn
Xin anh
Đừng có buồn
Tình nào
Không cay đắng.
Tơ duyên
Xe hoài mà không tròn
Con đường tình đâu còn
Một lòng son
Tim héo mòn.
Anh ơi
Xin anh đừng dối lòng,
Xin anh đừng dối lòng
Tình nào
Không chua xót
Em lên
Xe hoa đưa lối về
Khóc cho duyên lỗi thề
Em về đi
Thôi biệt ly...
Mình quá thương nhau
Duyên không tròn
Càng đau khổ.
Mình nhớ thương nhau
Duyên không trọn
Lòng giông tố
Tình lúc vừa quen
Như cánh đồng
Đầy hoa nở.
Đâu người nào bước khỏi
Mà không lệ
Hoen đôi mi.
Thôi anh
Xin anh
Đừng có buồn
Xin anh
Đừng có buồn
Tình nào
Không cay đắng.
Tơ duyên
Xe hoài mà không tròn
Con đường tình đâu còn
Một lòng son
Tim héo mòn.
Anh ơi
Xin anh đừng dối lòng,
Xin anh đừng dối lòng
Tình nào
Không chua xót
Em lên
Xe hoa đưa lối về
Khóc cho duyên lỗi thề
Anh về đi
Thôi biệt ly.
Mình quá thương nhau
Duyên không tròn
Càng đau khổ.
Mình nhớ thương nhau
Duyên không trọn
Lòng giông tố
Tình lúc vừa quen
Như cánh đồng
Đầy hoa nở.
Đâu người nào bước khỏi
Mà không lệ
Hoen đôi mi.
Cánh đồng
Đầy hoa nở.
Đâu người nào bước khỏi
Mà không lệ hoen đôi mi.