Ví Dầu Qua Cầu Đạp Xe

Ví Dầu Qua Cầu Đạp Xe

Lời bài hát Ví Dầu Qua Cầu Đạp Xe

Đóng góp bởi

Yêu nhau chẳng ngại cơ cầu
Duyên tình hai đứa bạc đầu có nhau
Thương hoài một mối tình sâu
Trăm năm vàng đá
Đếm màu thủy chung
Anh đã hẹn gặp em bên cầu
Thế nhưng lỗi hẹn
Làm anh không đến
Em có giận không
Em vẫn thường đợi anh bên cầu
Chúng mình tuy nghèo
Mà lòng không dối
Em không giận đâu
Anh vẫn thường đạp xe qua cầu
Đón em để đưa mình đi chơi phố
Em nghĩ gì không
Em đã bảo rằng em không cần
Sang giàu đua đòi
Chỉ làm thêm khổ cho nhau suốt đời
Em chỉ cần một mình anh thôi
Trầu cau đưa mối
Cho trọn ân sâu biển núi
Mình chỉ cần bền lòng em ơi
Đường xa muôn lối
Nhớ câu muối mặn gừng cay
Ta vẫn thường hẹn nhau bên cầu
Đón đưa vẫn còn đạp xe trên phố
Em nhớ đừng quên
Em nhớ hoài tình yêu ban đầu
Ví dầu qua cầu đạp xe trên phố
Tơ duyên thắm màu
Em chỉ cần một mình anh thôi
Trầu cau đưa mối
Cho trọn ân sâu biển núi
Mình chỉ cần bền lòng em ơi
Đường xa muôn lối
Nhớ câu muối mặn gừng cay
Ta vẫn thường hẹn nhau bên cầu
Đón đưa vẫn còn đạp xe trên phố
Em nhớ đừng quên
Em nhớ hoài tình yêu ban đầu
Ví dầu qua cầu đạp xe trên phố
Tơ duyên thắm màu
Em nhớ hoài tình yêu ban đầu
Ví dầu qua cầu đạp xe trên phố
Tơ duyên thắm màu