Vị Đắng Tình Yêu

Vị Đắng Tình Yêu

Lời bài hát Vị Đắng Tình Yêu

Đóng góp bởi

Trong nỗi đau vô tình
Vầng trăng lãng quên
Hình bóng cũ
Đêm chưa qua
Tình đầu đã lỗi hẹn
Tình sau biết
Có còn nhau
Khi có anh trong đời
Mùa đông ngỡ
Không còn băng giá
Nhưng đôi ta
Tình xuân đã úa tàn
Chiều thu lá rơi rơi vàng
Tình nhạt phai
Từ khi trái tim anh
Đã âm thầm
Yêu người tình sau
Thì em mới biết
Anh chưa bao giờ yêu em
Dù em đã yêu anh
Rất chân tình
Anh người đầu tiên
Mà anh mãi chôn sâu
Nỗi niềm riêng
Vì biết trái tim anh
Mãi muôn đời
Không thuộc về em
Thì thôi có nói
Yêu nhau chỉ là gian dối
Tình đến trước hay sau
Trái tim người
Chỉ một mà thôi
Đời ai chưa nếm
Đắng cay, chưa từng yêu
Trong nỗi đau vô tình
Vầng trăng lãng quên
Hình bóng cũ
Đêm chưa qua
Tình đầu đã lỗi hẹn
Tình sau biết
Có còn nhau
Khi có anh trong đời
Mùa đông ngỡ
Không còn băng giá
Nhưng đôi ta
Tình xuân đã úa tàn
Chiều thu lá rơi rơi vàng
Tình nhạt phai
Từ khi trái tim anh
Đã âm thầm
Yêu người tình sau
Thì em mới biết
Anh chưa bao giờ yêu em
Dù em đã yêu anh
Rất chân tình
Anh người đầu tiên
Mà anh mãi chôn sâu
Nỗi niềm riêng
Vì biết trái tim anh
Mãi muôn đời
Không thuộc về em
Thì thôi có nói
Yêu nhau chỉ là gian dối
Tình đến trước hay sau
Trái tim người
Chỉ một mà thôi
Đời ai chưa nếm
Đắng cay, chưa từng yêu
Dù biết trái tim anh
Mãi muôn đời
Không thuộc về em
Thì thôi có nói
Có nói yêu nhau
Chỉ là gian dối
Chỉ là gian dối
Tình đến trước hay sau
Trái tim người
Chỉ một mà thôi
Đời ai chưa nếm
Đắng cay, chưa từng yêu