Vết Thương Không Lành

Vết Thương Không Lành

Lời bài hát Vết Thương Không Lành

Đóng góp bởi

Lại một đêm trôi qua mau
Anh lẻ lõi u sầu
Từ ngày đôi ta xa nhau
Anh mãi mang niềm đau
Từ ngày xưa thân thiết
Để bây giờ ngồi hối tiếc
Lạnh lùng trong đêm vắng hỡi em
Giờ em vui bên người ta
Tôi khóc thương nơi này
Người ta yêu em hơn tôi
Hay là dối gian mà thôi
Một mình trong nỗi nhớ
Đến bây giờ người bỡ ngỡ
Tình tan vỡ xót xa trong bơ vơ
Những đêm không ngủ yên
Anh giật mình kêu tên em hỡi em
Kỉ niệm xưa câu yêu thương
Em đã trao hôm nào
Chỉ còn trong mơ em yêu ơi
Chỉ còn trong dĩ vãng kí ức
Đã xa rồi em hỡi
Cố quên em mà thôi không còn gì
Khi đôi ta mất nhau
Còn lại đây bao chua cay
Bao vết thương không lành
Lại một đêm trôi qua em ơi
Lại một đêm anh ghi câu ca
Viết lên đây những tâm sự buồn
Lại một đêm trôi qua mau
Anh lẻ lõi u sầu
Từ ngày đôi ta xa nhau
Anh mãi mang niềm đau
Từ ngày xưa thân thiết
Để bây giờ ngồi hối tiếc
Lạnh lùng trong đêm vắng hỡi em
Giờ em vui bên người ta
Tôi khóc thương nơi này
Người ta yêu em hơn tôi
Hay là dối gian mà thôi
Một mình trong nỗi nhớ
Đến bây giờ người bỡ ngỡ
Tình tan vỡ xót xa trong bơ vơ
Những đêm không ngủ yên
Anh giật mình kêu tên em hỡi em
Kỉ niệm xưa câu yêu thương
Em đã trao hôm nào
Chỉ còn trong mơ em yêu ơi
Chỉ còn trong dĩ vãng kí ức
Đã xa rồi em hỡi
Cố quên em mà thôi không còn gì
Khi đôi ta mất nhau
Còn lại đây bao chua cay
Bao vết thương không lành
Lại một đêm trôi qua em ơi
Lại một đêm anh ghi câu ca
Viết lên đây những tâm sự buồn
Những đêm không ngủ yên
Anh giật mình kêu tên em hỡi em
Kỉ niệm xưa câu yêu thương
Em đã trao hôm nào
Chỉ còn trong mơ em yêu ơi
Chỉ còn trong dĩ vãng kí ức
Đã xa rồi em hỡi
Cố quên em mà thôi không còn gì
Khi đôi ta mất nhau
Còn lại đây bao chua cay
Bao vết thương không lành
Lại một đêm trôi qua em ơi
Lại một đêm anh ghi câu ca
Viết lên đây những tâm sự buồn