Vệt Nắng Cuối Trời

Vệt Nắng Cuối Trời

Lời bài hát Vệt Nắng Cuối Trời

Đóng góp bởi

Nắng lên rực rỡ cùng ngàn mây
Ðể bao mênh mông ngất ngây
Nắng lên rực rỡ cùng ngàn mây
Sưởi ấm con tim anh hao gầy
Hỡi em yêu hỡi hãy về đây
Về trong vệt nắng cuối trời
Thắp lên rực rỡ một trời mây
Ngất ngây nắng trong tình yêu
Xa mãi tận cuối trời
Lấp lánh từng giọt mưa rơi
Vệt nắng chiều buông muộn màng
Anh nhớ em, người yêu ơi
Anh vẫn chờ em về
Anh sẽ đợi mãi thôi
Dù vẫn biết
Khi hoàng hôn tan vào đêm dài
Chỉ còn lại đây
Mây đen ôm xót xa
Người yêu hỡi anh gọi em
Trong những khát khao ngày mai
Nắng lên rực rỡ cùng ngàn mây
Ðể bao mênh mông ngất ngây
Nắng lên rực rỡ cùng ngàn mây
Sưởi ấm con tim anh hao gầy
Hỡi em yêu hỡi hãy về đây
Về trong vệt nắng cuối trời
Thắp lên rực rỡ một trời mây
Ngất ngây nắng trong tình yêu
Anh vẫn chờ em về
Anh sẽ đợi mãi thôi
Dù vẫn biết
Khi hoàng hôn tan vào đêm dài
Chỉ còn lại đây
Mây đen ôm xót xa
Người yêu hỡi anh gọi em
Trong những khát khao ngày mai
Nắng lên rực rỡ cùng ngàn mây
Ðể bao mênh mông ngất ngây
Nắng lên rực rỡ cùng ngàn mây
Sưởi ấm con tim anh hao gầy
Hỡi em yêu hỡi hãy về đây
Về trong vệt nắng cuối trời
Thắp lên rực rỡ một trời mây
Ngất ngây nắng trong tình yêu