Về Xứ Nghệ Yêu Thương

Về Xứ Nghệ Yêu Thương

Lời bài hát Về Xứ Nghệ Yêu Thương

Đóng góp bởi

Ai về xứ Nghệ yêu thương Nghe câu ví đò đưa ân tình Xứ Nghệ đất địa linh Gừng cây muối mặn thủy chung muôn đời Ví giặm ơi, xứ Nghệ ơi.. Dù có đi muôn phương hay về nơi xa vắng Có nghe câu ví giặm hết giận rồi lại thương Có nghe câu ví giặm hết giận rồi lại thương Đất trời xứ Nghệ yêu thương Tình người xứ Nghệ muôn đời thủy chung Dù ra khơi vào lồng dù xuôi ngược đừng quên Về xứ Nghệ người ơi Ai về xứ Nghệ yêu thương, Nghe câu ví đò đưa ân tình Xứ Nghệ đất địa linh Gừng cây muối mặn thủy chung muôn đời Ví giặm ơi, xứ Nghệ ơi.. Lời núi sông năm xưa nhớ lời người tha thiết Tiếng quê hương vẫy gọi đang rạo rực lòng ta Trong năm xưa còn vọng vang mãi trong hồn ta Quê mình xứ Nghệ yêu thương Tình sâu nghĩa nặng muôn đời thủy chung Dù ra khơi vào lồng dù xuôi ngược đừng quên Về xứ Nghệ người ơi .