Về Với Em

Về Với Em

Xem MV bài hát

Lời bài hát Về Với Em

Đóng góp bởi

Này người tình hỡi
Những dấu yêu hôm qua
Với tiếng anh hôm nao
Nghe vọng vào
Một lần lầm lỗi
Mới biết yêu thương kia
Nhớ tay ai trong tay
Ôi nghẹn ngào
Và lời nguyện chúc
Của em hôm nay
Đến anh nơi phương xa
Trăm ngàn lần.
Chuyện tình là thế
Mất anh em cô đơn
Bởi em đây đam mê
Em lụy tình
Giờ đành nhận lỗi
Đến anh nơi phương xa
Vết thương kia phôi phai
Em dại khờ
Nhìn người cùng bước
Với ai kia nơi đây
Khiến tim em đau
Hơn người hỡi.
Giờ phương trời đó
Anh có đang yên vui
Biết chăng em vẫn
Mong anh trở lại
Vì em nhận ra
Tháng năm kia
Bên anh chỉ là gian dối
Và em thầm trách
Lúc xưa em ra đi
Để cho anh khổ đau
Thật nhiều
Giờ em làm sao làm sao
Để cho anh quay về với em.
Này người tình hỡi
Những dấu yêu hôm qua
Với tiếng anh hôm nao
Nghe vọng vào
Một lần lầm lỗi
Mới biết yêu thương kia
Nhớ tay ai trong tay
Ôi nghẹn ngào
Và lời nguyện chúc
Của em hôm nay
Đến anh nơi phương xa
Trăm ngàn lần.
Chuyện tình là thế
Mất anh em cô đơn
Bởi em đây đam mê
Em lụy tình
Giờ đành nhận lỗi
Đến anh nơi phương xa
Vết thương kia phôi phai
Em dại khờ
Nhìn người cùng bước
Với ai kia nơi đây
Khiến tim em đau
Hơn người hỡi.
Giờ phương trời đó
Anh có đang yên vui
Biết chăng em vẫn
Mong anh trở lại
Vì em nhận ra
Tháng năm kia
Bên anh chỉ là gian dối
Và em thầm trách
Lúc xưa em ra đi
Để cho anh khổ đau
Thật nhiều
Giờ em làm sao làm sao
Để cho anh quay về với em.
Giờ phương trời đó
Anh có đang yên vui
Biết chăng em vẫn
Mong anh trở lại
Vì em nhận ra
Tháng năm kia
Bên anh chỉ là gian dối
Và em thầm trách
Lúc xưa em ra đi
Để cho anh khổ đau
Thật nhiều
Giờ em làm sao làm sao
Để cho anh quay về với em.
Giờ em làm sao làm sao
Để cho anh quay về với em.