Về Lại Phố Xưa

Về Lại Phố Xưa

Lời bài hát Về Lại Phố Xưa

Đóng góp bởi

Rồi cũng về lại phố xưa
Về trong mùa thu
Bồi hồi làn mưa lối vắng
Rồi cũng về lại phố quen
Về trong tình em dịu dàng dịu dàng
Rồi cũng về lại phố xưa
Về trong mùa thu
Bồi hồi làn mưa lối vắng
Rồi cũng về lại phố quen
Về trong tình em dịu dàng dịu dàng
Lại đi bên em bình yên bình yên
Cơn gió lang thang về chốn quê nhà
Về nghe con sông từng đêm từng đêm
Rì rào bên ta nỗi nhớ khơi xa
Lại nghe yêu thương trào dâng lòng ta
Và nghe khát khao trong tiếng em cười
Dù mãi cách xa người ơi
Tình yêu này vẫn còn mãi trong tôi
Rồi cũng về lại phố xưa
Về trong mùa thu
Bồi hồi làn mưa lối vắng
Rồi cũng về lại phố quen
Về trong tình em dịu dàng dịu dàng
Lại đi bên em bình yên bình yên
Cơn gió lang thang về chốn quê nhà
Về nghe con sông từng đêm từng đêm
Rì rào bên ta nỗi nhớ khơi xa
Về đây bên nhau cùng bao buồn vui
Sau những tháng năm ở chốn quê người
Dù mãi cách xa người ơi
Tình yêu này vẫn còn mãi trong tôi
Rồi cũng về lại phố xưa
Về trong mùa thu
Bồi hồi làn mưa lối vắng
Rồi cũng về lại phố quen
Về trong tình em dịu dàng dịu dàng
Về trong tình em dịu dàng dịu dàng