Về Giữa Mùa Sen

Về Giữa Mùa Sen

Lời bài hát Về Giữa Mùa Sen

Đóng góp bởi

Tháng năm giữa mùa sen nở
Ngạt ngào hương thơm
Tỏa khắp làng sen
Anh tìm em từ trong câu hát
Câu hát trao nhau mộc mạc ân tình
Nặng tình rơm rạ neo giữa hồn quê
Bát nước chè xanh
Lọ tương nhà mẹ ủ
Đêm Nam Đàn vầng trăng không ngủ
Như ngóng chờ đón đợi ngày lên
Lễ hội làng sen lúng liếng gọi anh về
Em đẹp em duyên như câu ví dặm
Dẫu ngược Sa Nam
Hay xuôi về Rú Đụn
Câu hát phải lòng rồi
Không lạc dấu chân em
Ta về đây với hội làng sen
Đôi lứa trao duyên từ trong câu hát
Gặp nhau nồng nàn câu ví dặm
Dẫu có đi xa tháng năm nhớ về
Để trao nhau cả mùa hương sen ngát
Để được ngắm sen trên đất làng sen
Tháng năm giữa mùa sen nở
Ngạt ngào hương thơm
Tỏa khắp làng sen
Anh tìm em từ trong câu hát
Câu hát trao nhau mộc mạc ân tình
Nặng tình rơm rạ neo giữa hồn quê
Bát nước chè xanh
Lọ tương nhà mẹ ủ
Đêm Nam Đàn vầng trăng không ngủ
Như ngóng chờ đón đợi ngày lên
Lễ hội làng sen lúng liếng gọi anh về
Em đẹp em duyên như câu ví dặm
Dẫu ngược Sa Nam
Hay xuôi về Rú Đụn
Câu hát phải lòng rồi
Không lạc dấu chân em
Ta về đây với hội làng sen
Đôi lứa trao duyên từ trong câu hát
Gặp nhau nồng nàn câu ví dặm
Dẫu có đi xa tháng năm nhớ về
Để trao nhau cả mùa hương sen ngát
Để được ngắm sen trên đất làng sen
Dẫu có đi xa tháng năm nhớ về
Để trao nhau cả mùa hương sen ngát
Để được ngắm sen trên đất làng sen
Để được ngắm sen
Trên đất làng sen