Về Dưới Mái Nhà

Về Dưới Mái Nhà

Lời bài hát Về Dưới Mái Nhà

Đóng góp bởi

Người ơi
Mau về đây
Về bên bếp hồng
Tay cầm tay
Cười lên chan chứa
Tươi làn môi
Nhớ phút vui đêm.. này.
Về đây
Cho lòng say
Tìm nhau mấy mùa
Hoa còn tươi
Tìm khi nắng lên
Hay chiều rơi
Ta nhắn nhau về... đây.
Nhà ai
Trong chiều nay
Lửa đêm đốt hồng
Vai kề vai
Và nghe câu hát
Yêu đời ai
Hát mãi
Sao không nguôi.
Vì thương yêu đời nhau
Vì thương những chiều
Mưa về đâu
Vì thương những người
Không tình yêu
Nên nhớ đi tìm nhau.
Ơi...
Bếp hồng sưởi ấm,
Bếp hồng tươi
Tiếng ca xa vời
Hát mừng,
Mừng lửa hồng tươi
Ơi...
Nỗi lòng chan chứa,
Hỡi người ơi
Biết bao cho vừa ...
Tình thương
Của bếp hồng soi.
Chiều nay
Mưa còn rơi
Chiều nay bếp hồng
Đang còn say
Chiều nay vui sống
Trong tình yêu
Nhớ phút vui
Khôn.... nguôi.
Nào ai
Xa ngàn nơi
Kìa bao mái nhà
Đang chờ ai
Kìa bao bếp hồng
Đang còn tươi
Thương nhớ
Lên đầy vơi....
Ơi...
Bếp hồng sưởi ấm
Bếp hồng tươi
Tiếng ca xa vời
Hát mừng,
Mừng lửa hồng tươi
Ơi...
Nỗi lòng chan chứa,
Hỡi người ơi
Biết sao cho vừa ...
Tình thương
Của bếp hồng soi.
Chiều nay
Mưa còn rơi
Chiều nay bếp hồng
Đang còn say
Chiều nay vui sống
Trong tình yêu
Nhớ phút vui
Không.. nguôi.
Nào ai
Xa ngàn nơi
Kìa bao mái nhà
Đang chờ ai
Kìa bao bếp hồng
Đang còn tươi
Thương nhớ
Lên đầy vơi....
Nào ai
Xa ngàn nơi
Kìa bao mái nhà
Đang chờ ai
Kìa bao bếp hồng
Đang còn tươi
Thương nhớ
Lên đầy...vơi....