Vào Đời

Vào Đời

Lời bài hát Vào Đời

Đóng góp bởi

A i i a
i i i i i i a
A i i a
i i i i i i a
Cuộc đời là tia nắng
Ấm vòng tay
Em xanh ước mơ
Ngày lại ngày qua phố
Mắt ngây thơ
Chưa vương sầu nhớ
Ơi cuộc đời
Như ngàn ý thơ
Đẹp như đóa
Hoa hồng sớm mai
Dịu dàng tựa cơn gió
Lướt nhẹ qua
Cho em hát ca
Bồng bềnh tựa làn mây
Đưa nắng về
Tô hồng đôi má
Ơi cuộc đời
Như ngàn lá hoa
Cầm tay bước
Quên ngày tháng qua
Ôi bao la trời mây
Cho em nồng say
Vui cười từng ngày
Tung tăng trên đường xa
Con tim hòa ca
Trong cuộc đời này
Trao cho nhau ngày mai
Cho nhau vòng tay
Không còn đọa đày
Đôi chân son nhẹ nâng
Mênh mông một cõi
Đất trời thênh thang
Cuộc đời là tia nắng
Ấm vòng tay
Em xanh ước mơ
Ngày lại ngày qua phố
Mắt ngây thơ
Chưa vương sầu nhớ
Ơi cuộc đời
Như ngàn ý thơ
Đẹp như đóa
Hoa hồng sớm mai
Dịu dàng tựa cơn gió
Lướt nhẹ qua
Cho em hát ca
Bồng bềnh tựa làn mây
Đưa nắng về
Tô hồng đôi má
Ơi cuộc đời
Như ngàn lá hoa
Cầm tay bước
Quên ngày tháng qua
Ôi bao la trời mây
Cho em nồng say
Vui cười từng ngày
Tung tăng trên đường xa
Con tim hòa ca
Trong cuộc đời này
Trao cho nhau ngày mai
Cho nhau vòng tay
Không còn đọa đày
Đôi chân son nhẹ nâng
Mênh mông một cõi
Đất trời thênh thang
A i i a
i i i i i i a
A i i a
i i i i i i a
Cuộc đời là tia nắng
Ấm vòng tay
Em xanh ước mơ
Ngày lại ngày qua phố
Mắt ngây thơ
Chưa vương sầu nhớ
Ơi cuộc đời
Như ngàn ý thơ
Đẹp như đóa
Hoa hồng sớm mai
Dịu dàng tựa cơn gió
Lướt nhẹ qua
Cho em hát ca
Bồng bềnh tựa làn mây
Đưa nắng về
Tô hồng đôi má
Ơi cuộc đời
Như ngàn lá hoa
Cầm tay bước
Quên ngày tháng qua
Ôi bao la trời mây
Cho em nồng say
Vui cười từng ngày
Tung tăng trên đường xa
Con tim hòa ca
Trong cuộc đời này
Trao cho nhau ngày mai
Cho nhau vòng tay
Không còn đọa đày
Đôi chân son nhẹ nâng
Mênh mông một cõi
Đất trời thênh thang
Ôi bao la trời mây
Cho em nồng say
Vui cười từng ngày
Tung tăng trên đường xa
Con tim hòa ca
Trong cuộc đời này
Trao cho nhau ngày mai
Cho nhau vòng tay
Không còn đọa đày
Đôi chân son nhẹ nâng
Mênh mông một cõi
Đất trời thênh thang