Vào Bếp

Vào Bếp

Lời bài hát Vào Bếp

Đóng góp bởi

Vào bếp
Nấu một chén canh rau
Hấp thêm mấy con tôm cho mẹ
Để mẹ ăn cơm
Vào bếp
Đổ cái trứng ốp la
Lấy con cá kho thêm mặn mà
Để dành cho cha
Mẹ khen chao ôi thơm ơi là thơm
Muốn ăn hết nguyên cả một nồi cơm
Thịt và rau xanh tươi ơi là tươi
Ngon ơi là ngon
Mẹ khen con ngoan ôi sao thật ngoan
Thấy con nấu ăn trông như đầu bếp
Vậy từ nay con siêng năng vào bếp
Mỗi ngày con nấu cho mẹ cho cha
Vào bếp
Nấu một chén canh rau
Hấp thêm mấy con tôm cho mẹ
Để mẹ ăn cơm
Vào bếp
Đổ cái trứng ốp la
Lấy con cá kho thêm mặn mà
Để dành cho cha
Mẹ khen chao ôi thơm ơi là thơm
Muốn ăn hết nguyên cả một nồi cơm
Thịt và rau xanh tươi ơi là tươi
Ngon ơi là ngon
Mẹ khen con ngoan ôi sao thật ngoan
Thấy con nấu ăn trông như đầu bếp
Vậy từ nay con siêng năng vào bếp
Mỗi ngày con nấu cho mẹ cho cha
Mẹ khen chao ôi thơm ơi là thơm
Muốn ăn hết nguyên cả một nồi cơm
Thịt và rau xanh tươi ơi là tươi
Ngon ơi là ngon
Mẹ khen con ngoan ôi sao thật ngoan
Thấy con nấu ăn trông như đầu bếp
Vậy từ nay con siêng năng vào bếp
Mỗi ngày con nấu cho mẹ cho cha