Vầng Trăng Yêu Thương

Vầng Trăng Yêu Thương

Xem MV bài hát

Lời bài hát Vầng Trăng Yêu Thương

Đóng góp bởi

Chờ trăng lên em chờ trăng lên
Vầng trăng sáng cho em tiếng cười
Nụ cười vui bên tiếng cười
Nhìn trăng trăng lên
Trong niềm yêu thương
Ngàn khúc ca vang lên đón mừng
Nhìn trăng lên cho em
Vui thắm thiết tình bạn
Hoa đưa hương thơm
Ngát ngoài thềm
Mây trôi nhẹ theo cơn gió thoảng
Em yêu sao tiếng hát ngọt lành
Trong gió nhẹ cùng chờ trăng lên
Chờ trăng lên em chờ trăng lên
Vầng trăng sáng cho em tiếng cười
Nụ cười vui bên tiếng cười
Nhìn trăng trăng lên
Trong niềm yêu thương
Ngàn khúc ca vang lên đón mừng
Nhìn trăng lên cho em
Vui thắm thiết tình bạn
Hoa đưa hương thơm
Ngát ngoài thềm
Mây trôi nhẹ theo cơn gió thoảng
Em yêu sao tiếng hát ngọt lành
Trong gió nhẹ cùng chờ trăng lên
Chờ trăng lên em chờ trăng lên
Vầng trăng sáng cho em tiếng cười
Nụ cười vui bên tiếng cười
Nhìn trăng trăng lên
Trong niềm yêu thương
Ngàn khúc ca vang lên đón mừng
Nhìn trăng lên cho em
Vui thắm thiết tình bạn
Hoa đưa hương thơm
Ngát ngoài thềm
Mây trôi nhẹ theo cơn gió thoảng
Em yêu sao tiếng hát ngọt lành
Trong gió nhẹ cùng chờ trăng lên